Vi har særligt fokus på kvinder

Kriser påvirker mænd, kvinder, unge børn og minoriteter forskelligt. De har forskellige behov, strategier for at overleve og måder at beskytte deres nærmeste. Kriser forstærker ulighed – også ulighed mellem køn.

Vi arbejder for at ingen skal opleve fysisk eller psykisk vold på baggrund af deres køn. Og vi arbejder for at sikre kvinder og seksuelle minoriteter i sårbare situationer. Det gør vi gennem løbende arbejde med normer og strukturer. Og ved at gøre krisen til en mulighed for at give kvinder adgang til beslutningsrum.

Kønsbaseret vold 

Risikoen for seksuel og kønsbaseret vold, som voldtægt, partnervold og børneægteskaber stiger under kriser. 1 af 3 kvinder i verden vil opleve fysisk- eller seksuel vold i løbet af deres levetid. Og også mænd og drenge udsættes for især seksuelle overgreb i konfliktsituationer. Volden kan have mange former. Den kan være fysisk, psykisk eller seksuel. Den kan finde sted i familier, lokalsamfund eller være udøvet af stater. Fælles er, at vold på baggrund af køn ikke bare er skadelig for den, som udsættes for den. Kønnet vold skaber ulighed og står i vejen for udryddelse af fattigdom. 

Vores indsats mod kønnet vold er mangefacetteret. Vi støtter ofre for kønnet vold gennem støtte til rådgivning, økonomisk og/eller psykosocial støtte. Vi arbejder for at reducere volden ved at oplyse, diskutere og skabe muligheder for at ændre normer og praksis. Vi laver politisk fortalerarbejde for at ændre lovgivning og politikker. Vi arbejder også sammen med andre om kønsbaseret vold globalt bla, som aktive medlemmer af Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies. Volden løses ikke ét sted, men gennem et kontinuerligt arbejde med ligestilling.

Kvindegrupper hjælper kvinder til at bryde med volden

”Alting ændrede sig, da vi begyndte at afholde møderne i vores hjem, da det er lettere for mange kvinder at deltage her, end i organisationslokaler eller på offentlige pladser.” Fortæller Hoda. Hun er en del af en kvindegruppe blandt de mange syriske flygtninge i byen Tripoli i det nordlige Libanon. Kvindegrupperne spiller en afgørende rolle i kampen mod kønsbaseret vold. De er et trygt sted, kvinderne kan tage hen og blive lyttet til og kan hjælpe dem videre til kvinderettighedsorganisationer.

”Mandlige familiemedlemmer er mere tilbøjelige til at lade kvinderne besøge os her, end hvis de skulle færdes udenfor deres lokalsamfund. Dermed er vores hjem for mange kvinder blevet første skridt mod at bryde med volden.”

Kriser kan føre til forandring

Mænd, kvinder, drenge, piger og minoriteter bringer forskellige løsninger, bekymringer og oplevelser til bordet. Og vi kan ikke møde kriseramte menneskers behov, hvis vi kun hører nogen stemmer. Derfor arbejder vi også for at give mænd og kvinder lige adgang til beslutningsrum og lige indflydelse på, hvordan samfund genopbygges. Vi vil fremme kvinders økonomiske selvstændighed, indflydelse på beslutningsmekanismer og adgang til ressourcer. For kriser rummer mulighed for forandring. Genopbygningen af et samfund giver plads til nye vaner og ideer. Og vi arbejder for at kvinder skal have en central plads.