Overblik over de lande vi arbejder i lige nu

Village elder & pastoralist Omar and son, photographed outside their homestead Mororo location, in Tana River County, where his 19 dependents, including one child with a mental disability, live.
Læs mere om vores arbejde gennem vores indsatsområder
Alle mennesker har ret til et liv fri for fattigdom og uretfærdighed, og i mere end 50 år har Oxfam IBIS været med til at bringe mennesker håb og stå sammen med dem i kampen for en bedre verden.
Find mere her

De fire målsætninger for vores arbejde

Vi bekæmper ulighed gennem vores fire kernetemaer:

Klimaretfærdighed

Ét af målene med vores klima indsats er at sikre en højere grad af klimaretfærdighed på internationalt plan. Dvs. lægge pres på de vestlige lande for at de lever op til forpligtelserne i Paris-aftalen. Dels ved at reducere deres egen CO2-udledning og dels ved at bidrage økonomisk til, at udviklingslandene – som bliver ramt langt hårdest af klimaforandringerne – selv kan afbøde og afhjælpe disse.

Konkret er vi derfor med til at give de fattige befolkninger en stemme på COP 27-klimatopmødet og kræve de 100 milliarder $ årligt i klimabistand, som de er blevet lovet. Og derudover en kompensation for tab og skader, bl.a. på landbrugsjord og infrastruktur, som er skabt af tørke, oversvømmelser mv.

Læs mere om vores arbejde med at opnå klimaretfærdighed.

Økonomisk retfærdighed

Oxfam IBIS arbejder for økonomisk lighed og retfærdighed både globalt og i Danmark. Vi er ikke tilfredse med at tilbyde nødhjælp, når katastroferne indtræffer. Vi arbejder på at undgå katastrofal nød og fattigdom ved at påvirke de systemer, der ligger bag.

Det gør vi ved at styrke lokale kapaciteter, uddanne om rettigheder og muligheder, og ved at styrke civilsamfundenes indflydelse, så de kan påvirke beslutningstagere til at vedtage nye og progressive økonomiske politikker og skattesystemer.

Læs mere om vores arbejde med økonomisk retfærdighed og fair skat.

Nødhjælp

I vores nødhjælpsarbejde fokuserer vi især på at forbedre sammenhængen mellem det akutte nødhjælpsarbejde, det langsigtede udviklingsarbejde og arbejdet for at opbygge varig fred i konfliktramte områder.

Vi arbejder rettighedsbaseret for at sikre værdige liv under vanskelige vilkår. En rettighedsbaseret tilgang begynder med – men går ud over – at dække folks grundlæggende behov, og fokuserer på de grundlæggende og strukturelle årsager til marginalisering og fattigdom. På den måde sikrer vi sammenhæng mellem akut og langsigtet indsats. Mellem nødhjælp og udvikling.

Læs mere om hvordan vores nødhjælpsarbejde.

Uddannelse

Uddannelse giver styrke både til den enkelte og til fællesskabet. Uddannelse mindsker forskellene mellem mænd og kvinder, rig og fattig, magtfuld og magtesløs - og giver mennesker fra marginaliserede grupper bedre mulighed for at være aktive medborgere.

Vi kæmper for transformativ uddannelse, der udfordrer magt og normer og giver elever værktøjer, der kan gøre at de kan forandre verden.

Vi vil sikre uddannelse, der udfordrer og forandrer negative kønsnormer og stereotyper og sikrer at pigers fremtiden er lige så lys som drenges.

Læs mere om uddannelse og hvordan vi arbejder med det.