Skattely skader udviklingslande

19. okt 2009

De penge, der forsvinder ud af u-landene, og som ender i skattely, kunne finansiere uddannelse og sundhed.

Antallet af skattely er stigende, og er med til at fastholde u-landene i fattigdom.

I analysen beskrives hvilke tiltag, der er taget i de forskellige internationale institutioner for at bremse skatteunddragelsen, og hvorfor tiltagene ikke er gode nok. I forlængelse heraf præsenteres IBIS’ løsningsforslag.

Læs IBIS-analysen:

Skattely skader udviklingslandene