Dobbeltbeskatningsaftaler med udviklingslande

23. jan 2015
Af
Corbin Entz

Når Danmark giver med den ene hånd og tager med den anden.

Der er ikke sammenhæng mellem Danmarks udviklingspolitik og skattepolitik. Danmark har vedtaget en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana, der betyder, at Ghana på en række områder mister sin beskatningsret til fordel for Danmark. Trods Oxfam IBIS’ og Mellemfolkeligt Samvirkes kritik blev aftalen alligevel indgået.

Danmarks nye dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) med Ghana skal blandt andet forhindre dobbeltbeskatning af virksomheder og øge samhandlen. Ingen anden DBO, som Danmark har underskrevet med et udviklingsland, har dog sat skattesatserne så lavt som den mellem Ghana og Danmark. Og kun to DBO’er underskrevet af Ghana sætter satser lige så lavt.  Da flere af aftalens skattesatser er lavere end Ghanas nationale satser, betyder det, at Ghana på en række områder mister sin beskatningsret til fordel for Danmark. Det er paradoksalt, at den nye DBO og dens restriktioner på Ghanas evne til at beskatte danske selskaber er blevet forhandlet samtidig med, at Danmark påbegynder sit fire-årige udviklingsprogram, der skal hjælpe det ghanesiske skattevæsen med at udvide Ghanas beskatningsgrundlag. Dermed er der ikke sammenhæng mellem Danmarks udviklingspolitik og skattepolitik. 

Anbefalinger

Oxfam IBIS anbefaler, at Danmark skal udføre spillover analyser af dens eksisterende DBO’er med udviklingslande (ligesom Holland allerede har gjort) - for dermed at sikre sammenhæng mellem den danske udviklings- og skattepolitik.

Danmark bør arbejde for, at skatteaftaler foregår i et mere legitimt mellemstatsligt organ, hvor udviklingslande deltager på lige fod med OECD-landene.

Dobbeltbeskatningsaftaler med udviklingslandene