Generalsekretariatet

Fordi Oxfam IBIS er en medlemsorganisation, sættes de overordnede rammer for Oxfam IBIS' arbejde af medlemmerne - i praksis af bestyrelsen, som vælges hvert år på generalforsamlingen.

Formanden i Oxfam IBIS bestyrelse er Christian Damholt, Oxfam IBIS' generalsekretær er Lars Koch.

uddannelse.jpg
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 10 medlemmer. De ni vælges af generalforsamlingen, mens ét vælges af og blandt de lønnede medarbejdere i Oxfam IBIS i Danmark. De ni medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges forskudt for to år ad gangen.
Se bestyrelsen

Ansatte i Generalsekretariatet