IBIS åbner latinamerikansk advocacy-program

19. aug 2011
Af
Mads Philipsen

IBIS går ind i kampen for oprindelige folks rettigheder på tværs af nationalgrænser og sætter mineindustrien under pres med nyt latinamerikaprogram. Målet er at skabe alliancer internt i regionen og styrke de lokale samarbejdspartnere i kampen mod undertrykkelse og miljøkatastrofer.

I 2009 besluttede IBIS’ styrelse at udfase landeprogrammerne for Ecuador, Honduras og Peru for at sætte større fokus på regionale og globale problemstillinger.

"Flere og flere beslutninger bliver truffet på den internationale scene, og med programmet vil vi forsøge at styrke de oprindelige folks stemme i disse organer," forklarer programansvarlig Stine Krøjer, ”Vores samarbejdspartnere i Latinamerika har igennem flere år arbejdet på at opbygge nogle solide alliancer nationalt, regionalt og globalt. Det vil vi gerne støtte dem i. Derfor vil vores nye advocacy-program for Latinamerika sætte fokus på de problemstillinger og konflikter, der går igen i hele regionen.”

Det overordnede mål med programmet er således at give civilsamfundet og særligt de oprindelige folk indflydelse på politikområder som ulighed, demokrati og bæredygtighed. IBIS’ støtte vil koncentrere sig omkring klimaforandringer, udvindingsindustrien og advocacy-arbejde i Danmark og Europa.

Fra tanke til handling

I praksis skal det nye program gennem samarbejdsaftaler med partnere i Latinamerika for eksempel støtte partnernes bestræbelser på at påvirke den nationale lovgivning omkring olieudvinding og minedrift eller politikker omkring klima og bæredygtig udvikling.
Støtten vil også kunne gå til deltagelse i de internationale klimaforhandlinger, som i disse år er en vigtig arena for sikring af oprindelige folks rettigheder, og til at fremføre internationale menneskerettighedssager.

”Over de næste måneder forventer vi at sætte en række nye og spændende projekter i søen. Blandt andet støtter vi udarbejdelsen af et forslag til, hvordan retten til konsultation om projekter, der påvirker oprindelige folk, skal udmøntes i praksis.

Forslaget skal forelægges FN’s Permanente Forum for oprindelige folk, og det kan derefter blive retningsgivende for politikker i flere latinamerikanske lande. Og så er det vores ambition at sætte Latinamerika på dagsordenen i Danmark og Europa,” siger Stine Krøjer.

Fra hovedkontoret i København vil politikafdelingen i høj grad fokusere på at gøre det mere gennemskueligt, hvor pengene fra eksempelvis udvindingsindustrien forsvinder hen.

”I mange lande i Latinamerika ser befolkningen uanede mængder af ressourcer forsvinde fra deres undergrund, uden de nogensinde ser skyggen af de penge, der kommer ud af det. Vi vil derfor arbejde for en ’land for land’-rapportering for de multinationale selskaber, der gør det langt vanskeligere at smugle store kapitalsummer ud af bagdøren,” slutter Stine Krøjer.