Politiske forandringer

De 6 politiske uddannelsesmål verdens regeringer, FN og civil samfundet blev enige om i år 2000 kaldet ’Uddannelse for Alle’ udløber i 2015.

Der er ingen tvivl om at disse 6 mål har haft en positiv effekt især med hensyn til adgang til uddannelse, idet mange flere børn og unge, særligt piger, er kommet i skole eller i gang med en uddannelse.

Men der er også klare tegn på kvaliteten af den uddannelse, der er udbudt, ikke er god nok. Oxfam IBIS mener, at for at kunne sikre kvalitetsuddannelse for alle er der brug for:

  • Tæt samarbejde med partnere
  • Støtte til relevante uddannelsesreformer og deres implementering
  • Politiske forandringer på lokalt, nationalt og globalt niveau og
  • Væsentlige økonomiske investeringer fra de nationale regeringer i Oxfam IBIS programlande og de internationale donorer.

Derfor støtter Oxfam IBIS lokale, nationale og regionale organisationers og netværks kapacitet til fortalervirksomhed, strategisk planlægning og organisering af uddannelseskampagner, der har som mål at gøre de nationale regeringer og de internationale donorer ansvarlige for at sikre alle retten til kvalitetsuddannelse.