Forside / Nyheder / Danmarks støtte til mobilisering af skatteindtægter i udviklingslandene – Status og anbefalinger marts 2021
Artikel

Danmarks støtte til mobilisering af skatteindtægter i udviklingslandene – Status og anbefalinger marts 2021

18.03.2021

Skat er afgørende for, at udviklingslandene kan nå Verdensmålene. Dette notat viser dog, at Danmark, trods løfter om det modsatte, ikke prioriterer kampen for retfærdig skat i udviklingssamarbejdet tilstrækkeligt. Der er brug for en aktiv og ambitiøs udviklingspolitisk indsats på skatteområdet.

Vi anbefaler at:

1. Danmark kraftigt forøger udviklingsbistanden til at støtte udviklingslandenes skattesystemer. Danmark har forpligtet sig på at fordoble udviklingsbistanden til skat i perioden 2015-2020, men dette notat dokumenterer, at støtten i stedet er faldet i perioden 2016-2020. For Danmark at nå sin forpligtelse krævede det, at der i 2020 afsattes ca. 98 mio. kr.; men beløbet var omkring 9 mio kr. altså mindre end 10 pct.

2. Dansk udviklingsbistand til skat skal fremme progressive skattesystemer, der reducerer ulighed. Dansk støtte til skat kanaliseres i stigende grad gennem IMF og Verdensbanken. Begge institutioner fremmer erfaringsmæssigt regressive skattesystemer, der øger den økonomiske og kønsmæssige ulighed. Dansk støtte bør kanaliseres til initiativer og igennem institutioner, som fremmer progressive skattesystemer, der på linje med den danske velfærdsmodel lader de bredeste skuldre bære den største byrde. En fortsat dansk støtte gennem IMF og Verdensbanken bør følges af en indsats i samarbejde med den nordiske gruppe for at sikre større fokus på progressive skattereformer med reduktion af ulighed i organisationernes skattearbejde.

3. Dansk udviklingsbistand til skat skal styrke samfundskontrakten. Skat handler ikke om kun om at mobilisere indtægter, eller om hvem der skal betale. Det handler om forholdet mellem borger og stat. Dansk støtte til skat har ikke tilstrækkeligt blik for den vigtige rolle, som åbenhed og folkelig inddragelse bør have på skatteområdet. Mere støtte bør fokuseres på at styrke civilsamfundets og mediernes evne til at engagere borgere og holde staterne ansvarlige for en progressiv inddrivelse og investering af skatter.

4. Danmark styrker indsatsen for internationale regler og national lovgivning, som støtter udviklingslandenes muligheder for at mobilisere egne ressourcer. Udviklingslandenes skattebase undermineres af skattely, selskabers skattetricks og international hvidvask. Der er brug for, at Danmark stiller sig på udviklingslandenes side i international skattepolitik, samt gennemfører konsekvensanalyser af egen skattepolitik ift. Udviklingslandene for at sikre politik-kohærens.

Hent hele notatet som PDF