Nu tager arbejdet fart i Burkina Faso

10. mar 2014
Af
Malene Aadal Bo

Sidste år besluttede IBIS at gøre Burkina Faso til nyt samarbejdsland. Og 1. april tager vi hul på arbejdet med et projekt, hvis mål er at skabe et godt uddannelsestilbud til knap 75.000 børn i to af landets fattigste provinser.

Det sker i samarbejde med BØRNEfonden og vil på klassisk IBIS vis især fokusere på tre ting:
At uddanne og efteruddanne lærere. At engagere og styrke forældre og lokalsamfund til at bakke op om børnenes skolegang. Og at få lokale og nationale myndigheder til at prioritere kvalitetsuddannelse.

”Sidste gang nogen talte efter, var 72% af Burkina Fasos indbyggere analfabeter. Alt for mange børn kommer ikke i skole, og alt for mange børn går i skole, uden at lære det de skal. Det fastholder befolkningen i fattigdom. Uden uddannelse har de dårlig adgang til information, svært ved at få opfyldt basale rettigheder og kun ringe mulighed for at øve indflydelse på landets udvikling. Det vil IBIS og vores partnere være med til at ændre på,” siger Connie Dupont, der er programmedarbejder i IBIS.

 Aliou Tandia har netop haft første arbejdsdag som ny landedirektør for IBIS i Burkina Faso. Han skal bruge de næste måneder på at etablere et kontor i hovedstaden Ouagadougou og finde lokale samarbejdspartnere til de aktiviteter, som IBIS gerne vil lave nu og i fremtiden.

”Uddannelsesprojektet med BØRNEfonden er et rigtig godt og vigtigt sted at starte, men allerede i løbet af kort tid vil vi gerne udvide programmet. Det præcise indhold kommer til at afhænge af, hvilke partnere vi kan skabe gode samarbejder med i Burkina Faso, men udover kvalitetsuddannelse er der en række andre udfordringer, som er relevante at arbejde med for at bekæmpe fattigdom og skabe udvikling i Burkina Faso," siger Aliou Tandia. Han nævner blandt andet demokratisk deltagelse og indflydelse, beskatning af landets udvindingsindustri og klimaudfordringer, som oplagte problemstillinger at tage fat på.

Burkina Faso

Burkina Faso ligger i det fransktalende Vestafrika og har en befolkning på 17 millioner indbyggere fordelt på et areal seks gange så stort som Danmark. Burkina Faso er rig på naturressourcer og har en stor bomuldsproduktion, men ifølge FN’s opgørelse er landet alligevel verdens tredje fattigste.

Præsident Blaise Compaore har siddet på magten siden 1987 og blev i 2010 valgt for en ny fem-årig periode.

IBIS vil i første omgang arbejde i to sydlige provinser Bazéga og Zero.

Uddannelsessektoren i Burkina Faso

Over 70% af indbyggerne i Burkina Faso er analfabeter. Regeringen har stigende fokus på uddannelse og bruger i dag  16 pct. af statsbudgettet her. Størstedelen går til lønninger.
I Uddannelsesministeriets strategi for 2010-2015 er et af hovedmålene at forbedre kvaliteten i grundskoleuddannelsen – blandt andet ved at sikre lærerne bedre uddannelse.
Desuden vil man satse på tosprogsundervisning, da mange børn kun taler et af landets knap 60 lokale sprog og derfor hægtes af, hvis det eneste sprog i skolerne er fransk.

Projektet

Uddannelsesprojektet, der begynder 1. april, bygger videre på de erfaringer, som IBIS og BØRNEfonden har opbygget gennem tre års samarbejde i landet. Siden 2010 har vi sammen haft et uddannelsesprojekt, som danner grundlag for det nye samarbejde. Det nye projektet har et budget på 10 mio. kr. over tre år. Planen er at forbedre undervisningen ved at arbejde med 184 skoler (1,620 lærere og skoleledere), 73.677 børn, 2.366 medlemmer af områdernes skolebestyrelser, 13 interessegrupper inden for uddannelse, 50 pædagogiske inspektører og relevante myndigheder på lokalt og nationalt niveau.

Konkret vil IBIS og BØRNEfonden træne forældre, lokale  ledere, foreninger og organisationer i, hvordan de kan styrke deres lokale skoler. Og især have fokus på at uddanne flere og dygtigere lærere, som kan sætte eleven i centrum og er opmærksom på ikke at diskriminerer mellem kønnene i sin undervisning.