Medlemsdemokratiet lever

03. nov 2012
Af
Thomas Schytz Larsen

Det var en diskussionslysten forsamling, der lørdag satte kursen for det næste års arbejde i IBIS. Generalforsamlingen 2012 bar præg af en engageret og levende diskussion, der tegner godt for fremtiden på trods af, at der gerne måtte have været flere.

IBIS har stolte traditioner udi at være en medlemsorganisation med en stærk og levende kontakt til græsrødderne, og cirka 80 medlemmer og ansatte brugte deres lørdag eftermiddag på at holde de traditioner i hævd.

Interessant nok var et af de tilbagevendende emner, der blev diskuteret, hvordan man kunne styrke netop medlemsdemokratiet og dermed styrke IBIS’ folkelige forankring. Der blev bl.a. stillet spørgsmål om den nye styrelse for IBIS, kunne arbejde med opstille målbare succeskriterier for antallet af tilmeldte til en generalforsamling.

Virker udviklingshjælpen?

Finn Tarp, professor i udviklingsøkonomi og direktør for FN’s Institut for Udviklingsøkonomi, holdt et spændende fagligt oplæg, om det at måle bistandens effekt – og ikke mindst de faldgruber, der er i arbejdet med at dokumentere effekten af godt udviklingsarbejde. Og efter en gennemgang af de hårde fakta, måtte svaret blive et; ja – det gør den.

”Hvis man betragter bistand som en investering, så er det en hel fornuftig investering – ja endda en rigtig god en af slagsen,” forsikrede Finn Tarp.

Styrelsen i de kommende år

Af de syv pladser til styrelsen, der var på valg, var der kun syv opstillede, og derfor blev alle valgt til styrelsen uden afstemning.

De nyvalgte til IBIS’ styrelse er

Sarah Kirstine Johansen
Poul Erik Christoffersen
Marie Ildvedsen
Mette Visti
Jan Kristensen
Peter Kellerman Brandorff
Rikke Bruntse Dahl

Parlamentarisk revisor: Steffen Rasmussen
Statsautoriseret revisor: Deloitte

Regnskabet, der blev fremlagt, viste en omsætning på godt 200 mio. kroner og blev betegnet som meget tilfredsstillende.