Guatemala har Mellemamerikas højeste dødelighed for mødre og småbørn

27. dec 2010
Af
Per Bergholdt Jensen

Guatemala er det værste i land i Mellemamerika med hensyn til dødelighed for småbørn og gravide, viser en ny rapport fra FNs befolkningsfond, UNFPA. Samtidig udmærker det mellemamerikanske land sig også negativt inden for en række andre vitale områder med hensyn til uddannelse og sundhed.

UNFPA’s seneste rapport om situationen for verdens befolkning, ”From Conflict and Crisis to Renewal: Generations of Change”, må give den guatemalanske regering stof til alvorlig eftertanke. Guatemala udmærker sig nemlig på negativ vis i stort samtlige kategorier af UNFPA’s undersøgelse, navnlig hvad angår sundheds- og uddannelsessituationen i landet.

Højeste mødre- og børnedødelighed i Mellemamerika

Selvom landet langt fra er Mellemamerikas fattigste nation, har Guatemala igennem en årrække haft nogle af Mellemamerikas dårligste statistikker med hensyn til børnedødelighed. Og dette forhold har ikke ændret sig væsentligt i FN’s seneste opgørelse, hvor Guatemala sammen med Honduras har den højeste børnedødelighed i regionen med 26 dødsfald for hver 1000 fødsler.

Dødeligheden for børn mellem nul og fem år er ligeledes den højeste i hele Mellemamerika. I Guatemala dør 44 drenge og 34 piger for hver tusind levendefødte, inden de fylder fem år. I Honduras er tallet 45 drenge og 34 piger. Selv i regionens fattigste land, Nicaragua, er tallene op mod en tredjedel bedre end med 29 drenge og 22 piger som dør i løbet af de første fem år per tusind levendefødte. I Danmark er det tilsvarende tal 4.

Samtidig er Guatemala det farligste land i Mellemamerika for gravide. Ud af 100.000 gravide dør 290, hvilket måske kan tilskrives, at Guatemala også er det land i Mellemamerika, hvor flest kvinder føder uden ordentlig hjælp fra læger og jordmødre. Kun 41 procent af fødslerne i Guatemala sker under opsyn af kvalificeret sundhedspersonale, mens Honduras og Nicaragua er oppe på henholdsvis 76 og 74 procent.

Endelig har Guatemala også en af regionens højeste andele af teenagegraviditeter. Ifølge UNFPA er der 107 fødsler for hver 1000 unge kvinder mellem 15 og 19 år i Guatemala, mens Nicaragua tegner sig for regionens højeste andel af teenagefødsler med 113 ud af 1000.

Dårlig uddannelse og ringe sundhed

Guatemala imponerer heller ikke på uddannelsesområdet, hvor UNFPA regner hele 31,8 procent af den kvindelige befolkning over 15 år som analfabeter, mens tallet for mænd er 20,5 procent. Samtidig er det kun 58 procent af drengene og 55 procent af pigerne, som bliver indskrevet i skolen efter 5. klasse.

Ifølge UNFPA er der en nøje sammenhæng mellem mangel på uddannelse og teenagegraviditeter. Jo bedre uddannede unge kvinder er, jo mindre er sandsynligheden for at bliver gravide. Der er ligeledes en nøje sammenhæng mellem manglende adgang til ordentlig sundhedspleje og mødre- og børnedødelighed. Ikke overraskende tilhører de mest udsatte kvinder de fattige befolkningsgrupper i landområderne og storbyernes slum.

Men skolegang alene løser ikke de sociale problemer for Guatemalas kvinder.

Kvindeundertrykkelse er også etnisk bestemt

“Der er sket visse fremskridt inden for pigers og kvinders adgang til uddannelse i forhold til tidligere tider. Men kvaliteten af uddannelsen og vilkårene i skolerne er yderst mangelfulde, og man fortsætter med at udvikle traditionelle undervisningsmodeller, som medvirker til at underbygge og bibeholde sexistiske stereotyper og kønsrollemønstre,” forklarer Jeaneth Corrales Lazo, der som gender rådgiver for IBIS i Mellemamerika arbejder med ligestilling og kvinderettigheder i regionen.

Ifølge Corrales Lazo har indpodningen af disse værdier en stor indflydelse på kvindernes og mændenes valg i livet. Det kan blandt andet medføre, at kvinderne undervurderer deres egne holdninger og evner til at tage beslutninger, samt deres muligheder for at få en karriere og bidrage til både familien og samfundets økonomi. Dertil kommer, at disse sexistiske værdier gør kvinderne mindre tilbøjelige til at kende og forsvare deres rettigheder.

”Guatemala har mange forskellige etniske grupper i kraft af de forskellige oprindelige folk. I denne slags samfund er det vigtig at holde sig for øje, at kvindernes rettigheder også hænger sammen med andre faktorer. For at gøre front mod diskrimineringen mod kvinderne fra de oprindelige folk er det også nødvendigt at kigge på den etniske undertrykkelse, som de lider under,” uddyber Jeaneth Corrales Lazo.

Laveste gennemsnitslevealder

Overordnet afspejler tallene i UNFPA’s rapport den enorme sociale ulighed, der findes i det guatemalanske samfund, samt det forhold at man fra politisk hold ikke har formået at gøre noget gennemgribende ved problemerne.

Endnu et eksempel på dette er, at indbyggerne i Guatemala har den laveste gennemsnitlevealder i hele Mellemamerika med 67,3 år for mænd og 74,4 år for kvinder.

I sammenligning kan mændene i regionens fattigste land, Nicaragua, regne med at leve 70,8 år, mens de nicaraguanske kvinder kan se frem til en gennemsnitlevealder på 77 år. I Danmark er gennemsnitlevealderen for mænd 76,4 år og for kvinder 81 år.

Guatemala lider sammen med El Salvador og Honduras under en voldsepidemi, som hvert år koster i tusindvis af mennesker livet. Sidste år blev der således myrdet omkring 6.500 mennesker i Guatemala, og drab er en af de hyppigste dødsårsager for unge mennesker i det mellemamerikanske land.