DI: Danmark skal bidrage til at bekæmpe fattigdom

01. okt 2015
Af
Andreas Thau Loftager

Thomas Bustrup er direktør for Dansk Industri, som har kaldt Latinamerika for Danmarks nye lovende vækstmarked.
Ifølge ham er der intet samfundsøkonomisk argument for at skære i bistanden, og der er ingen nuværende dansk repræsentation, der er overflødig.

Thomas Bustrup, der sker i disse år en dansk og international neddrosling af bistandssamarbejder med lande i Latinamerika. Er du enig i den prioritering?

”Som udgangspunkt mener vi i Dansk Industri, at Danmark skal bidrage til at bekæmpe fattigdom i verden – som minimum med det beløb, som vi har forpligtet os til via OECD. Nogle ønsker at skære som led i en større omprioritering, og det er et politisk spørgsmål. Jeg kan bare sige, at vi i DI har lavet en oversigt over, hvordan landets økonomi hænger sammen, som viser, at vi fint kan have en god samfundsøkonomi med den udviklingsbistand, vi giver i dag.”

Man ser ofte kun på et lands BNP, når man vælger, om man vil give udviklingsbistand. Vil du anbefale, at man også ser på andre parametre såsom ulighed?

”Ulighed skal være et parameter, man bør give udviklingsbistand efter, så længe det handler om at gøre de fattigste rigere og ikke omvendt! Mange steder har man oplevet stor vækst, men jeg er af den personlige overbevisning, at det er utrolig vigtigt at se på, hvordan den vækst er skabt, og hvad den har bidraget med. Væksten skal eksempelvis ikke bare findes i et øget salg af råvarer og naturressourcer – det skal være vækst, der sætter sig i samfundet, og som er med til at skabe højere gennemsnitsindkomst og mindre ulighed.”

Men hvor mener DI, at pengene er bedst brugt?

”Rent handels- og investeringsmæssigt betyder det noget, at Danmark er bredt repræsenteret ude omkring i verden. Vi er bestemt ikke interesserede i, at man skærer i antallet af danske repræsentationer. Danmark har ikke nogen repræsentationer i verden, der er overflødige.”