De Glade Børn støttes af Erik Thunes Legat

12. jan 2011
Af
Lisbeth Dina Jensen

IBIS har netop modtaget 550.000 DKK fra Erik Thunes Legat til centret ”De Glade Børn” i Mozambique. Pengene går først og fremmest til at sikre, at centret i fremtiden kan fortsætte uafhængigt af IBIS – kun ved hjælp af lokale kræfter.

De Glade Børn er et fritidshjem for børn og unge, der ligger i udkanten af Maputo, hvor byens cementfacader går over i støvede grusveje og huse lavet af blik og pap. Centret ligner ikke noget særligt udefra, men når du åbner porten, bliver du mødt af varm orange på vægge, der bugner af børnetegninger.

De Glade Børn er et sted, hvor forældreløse og andre sårbare børn kommer for at få et frirum i en hverdag, der ofte består af rengøring, børnepasning og arbejde. Nogle af de børn, der kommer på centeret, kunne i starten slet ikke finde ud af at lege. Børnene får derfor også psykosocial støtte og hjælp til at klare deres skolegang.

Khanimambo

Ifølge Christian Thune, bestyrelsesformand for Erik Thunes Legat, har IBIS fået støtte til dette projekt, fordi det opfylder to vigtige formål:

”For det første er det et forholdsvis stort antal børn, der modtager den støtte og omsorg, der skal til for at de færdiggør deres skolegang. For det andet er projektet lokalt forankret, fordi IBIS samarbejder med den lokale organisation Khanimambo. Det betyder, at centret ikke lukker, når projektperioden slutter. Børnene kan blive ved med at få mad og støtte til at klare hverdagen, når Khanimambo overtager projektet efter IBIS”.

IBIS’ Programme Development Officer i Mozambique, Stine Skøtt Thomsen, forklarer:

”De Glade Børn skal overdrages til Khanimambo i 2012 og både finansierings- og ledelsesmæssigt køres af lokale ressourcer. Udfordringen er derfor nu at opbygge den administrative og ledelsesmæssige kapacitet hos Khanimambo til at kunne varetage centeret. Og det er blandt andet dét, legatet bidrager til”.

Hjælp til de ulykkeligt stillede børn

De Glade Børn er placeret i et af de fattigste områder i forstaden ”Ferroviario da Mahotas” lidt uden for Maputo, hovedstaden i Mozambique, hvor 150 børn hver dag kommer for at lege og lære.

Børnene, der kommer på centret, medbringer en tung en bagage; de er forældreløse, sårbare og omsorgssvigtede - eller endda mishandlede. Oftest har deres kontakt med voksne har været ringe eller direkte voldelig og de har derfor mistet en vigtig del af deres socialiseringsproces. For at klare hverdagen har de pakket deres følelser helt væk. 

Men på centret lærer de at stole på og kommunikere med voksne. De lærer at have en mening om ting, tale åbent og få større selvtillid. 

Det er netop sådanne ulykkeligt stillede børn, Thunes Legat yder støtte til både i Danmark og i udlandet. Fonden har også tidligere støttet større projekter i Mozambique.

Som Christian Thune siger, kan det være ”vanskeligt at sikre projekternes bæredygtighed i et land som Mozambique, fordi de lokale organisationer ikke altid er stærke og udviklede nok til at fortsætte arbejdet. Men vi stoler på, at en organisation som IBIS med en stærk placering i landet og kendskab til lokale samarbejdspartnere, kan få noget godt ud af pengene."

Centret har allerede haft flere positive resultater i form af gladere børn, der nu også passer deres skolegang. De 150 børn, som besøger centret hver dag, er blevet integreret i skolesystemet og går nu i skole. Derudover er Ministeriet for Social Handling og Kvinder i Mozambique blevet meget interesseret i centrets arbejdsmetoder og anerkender dem.

I 2009 blev der indsamlet penge fra Danmarks Indsamlingen til "Criança Feliz centeret i Mozambique:

 

Fakta

Erik Thunes Legat

Legatet blev oprettet af Erik Thune (1893 - 1983) i 1954 og hvert år uddeles omkring 2,5 millioner kr.

Som 21-årig blev Erik Thune engageret af FL Smidth & Co. til The Siam Cement Company i Bangkok. Fra 1925-35 var han General Manager for selskabet og deltog aktivt i opbygningen af industri og handel i området. I de efterfølgende år blev han Vice President og senere President for FL Smidths amerikanske datterselskab National Portland Cement Company. Han var medlem af FL Smidths øverste direktion indtil 1958.

Erik Thune var en meget central skikkelse i dansk-amerikanske sammenhænge, ikke mindst fordi han under 2. verdenskrig ydede økonomisk støtte til en lang række danskere bosat i USA. Blandt andre hjalp han atomfysikeren Niels Bohr mod krigens slutning, og resultatet var et livslangt venskab.

Han opbyggede en betydelig formue og var tidligt optaget af velgørenhed, især over for vanskeligt stillede børn. Oprettelsen af Erik Thunes Legat var en naturlig følge heraf.

Læs mere om legatet på: www.thunelegat.dk