Danske banker løber fra klimaansvar

05. nov 2015
Af
Jesper Stegmann

Siden Lars Løkke Rasmussens fortvivlede optræden under FNs Klimatopmøde, COP15 i København har især bankerne forsømt deres ansvar. Det står nu klart i en ny international rapport, Undermining our Future, som IBIS har udgivet sammen med blandt andre Oxfam.

I rapporten er resultatet af en undersøgelse af banksektorens energiinvesteringer i årene 2004-2014. Tallene viser, at for hver krone de danske banker har sat i grønne vindmøller og klimavenlig solenergi satte de ni kroner i olie, kul og gas. Rapporten konkluderer således, at bankerne siden COP15 - med deres enorme energiinvesteringer og store andel i kul/olie/gas energi - er løbet fra deres medansvar for et bedre og renere klima.

Politik- og kampagnechef Lars Koch kalder bankernes manglende klimaambitioner 'en gigantisk skuffelse' op mod klimatopmødet COP21 i Paris i næste måned.

"Klimaet har brug for ansvarlighed fra alle aktører, hvis vi skal undgå en klimakatastrofe. Hvis to graders målet skal overholdes, så skal 2/3 af de fossile brændstoffer forblive i jorden og CO2-udledningen mindskes. Det nytter ikke, at den finansielle sektor stadig intet foretager sig. Rapporten viser behovet for, at bankerne tager et medansvar for vores fælles fremtid," siger Lars Koch.

Ifølge rapporten ligger de danske banker meget lig resultaterne for de 25 største internationale banker. Som i Danmark har også de sat ni gange mere i fossil energi sammenlignet med vedvarende energi over de sidste fem år.

Læs hele rapporten Undermining our Future

Tag handling – skift bank

Er du utilfreds med din banks ansvarlighed over for klimaet, kunne du også overveje at få en anden. Hos Skift Bank Dag - et borgerinitiativ for bæredygtig bankdrift - giver medstifter, Peter Schrøder, sine klare bud på, hvem man skal holde sig fra.

”Med sager om opfordring til skatteskjul og, som rapporten viser, og det nærmest totale fravær af hensyn til klimaet, kan Jyske Bank ikke anbefales. Danske bank og Nordea heller ikke. Ingen af dem har desværre udvist den store interesse i droppe de fossile investeringer og øge de grønne. De er dermed med til at finansiere de globale klimaforandringer,” siger Peter Schrøder.

I stedet anbefaler han tre andre banker:

”I Merkur Andelskasse kan man få sin egen klimakonto, hvor alle investeringer er clearet, og renterne går til klimaprojekter. Derudover er der Fælleskassen, der støtter bæredygtighed og social ansvarlighed. En tredje mulighed er Arbejdernes Landsbank, som klimarapporten finder, ikke har nogen fossile investeringer,” siger Peter Schrøder.