YEP - Håndværksskoler

Oxfam IBIS støtter et uddannelsescenter for unge arbejdsløse, og sørger for, at de unge får en håndværksuddannelse gennem Youth Education Pack, i daglig tale YEP.

Det første Oxfam IBIS-støttede YEP-center åbnede i Fishtown, i River Gee provinsen i oktober 2009. Det specielle uddannelseskoncept YEP er ikke nyt. Det er udviklet og afprøvet af Norsk Flygtninge Råd (NFR) i Sierra Leone i 2004 og siden hen i Liberia, hvor de nu støtter YEP-centre i tre områder. Nogle af lærlingene er tidligere børnesoldater, andre er hjemvendte flygtninge. Fælles for dem alle er, at de ikke kan læse og skrive og er blandt de fattigste i deres lokalområde.

Faguddannelse og læsefærdigheder

På Fishtown-centret er anden årgang af 70 lærlinge i gang med ti måneders skoleforløb. Skrive- og regnekursus, undervisning i hygiejne, sundhed, hiv/aids og det at lære at blive borgere i et demokratisk samfund fylder halvdelen af deres skoledag.

I den anden halvdel arbejder de i værkstederne og lærer deres fag.
For at kunne støtte lærlingene modtager deres lærere ligeledes træning i pædagogik, konflikthåndtering, og hvordan man får sendt unge, der har været udsat for store traumer, det rigtige sted hen til terapi - hvis det er muligt.

Jobmuligheder bestemmer kurserne

YEP-centeret tilbyder en række håndværksfag, der forholder sig til de jobmuligheder, der er i lokalområdet. I Fishtown er det bl.a. byggeri, metalarbejde og reparation af motorcykler, der lægges vægt på.
Folk fra lokalområdet, lærere og elever kan komme med ideer, som bliver taget med i betragtning i planlægningen af kurserne og i rekrutteringen af nye faglærere.

Andelsgrupper

Eleverne vælger selv deres fag og får vejledning gennem hele forløbet. Efter afsluttet eksamen bliver de sat sammen i mindre andelsgrupper, og får hver et sæt værktøj, der passer til deres fag.
De ejer ikke værktøjet, men har brugsret til det, så længe de er i gruppen. Hvis de flytter eller ønsker at forlade gruppen, skal de aflevere værktøjet tilbage.

Det skal forhindre, at værktøjet bliver solgt, hvis lærlingen kommer i økonomiske vanskeligheder. Men det er også med til at styrke andelsgruppen, så de kan hjælpe hinanden i større projekter.
Og det kan være med til at fastholde den unge i at få andelsværkstedet eller den lille virksomhed til at køre og dermed give en indtægt, de kan leve af.

For Sarah Johnson på 25 år har det indimellem været hårdt at klare skolegangen, som ikke levner tid til at tjene penge ved siden af. Men hun har holdt ved:

"Jeg er glad for det, jeg lærer på YEP-centret. Det har ændret mit liv.
Centrets leder er næsten som en far for os og opfordrer os til at blive på skolen, selvom det nogle gange er hårdt.
Jeg var ved at give op, men så deltog jeg i en workshop om, hvordan det kan hjælpe piger, at de får en uddannelse, og det han sagde der, fik mig til at skifte mening,.
Det er jeg ham meget taknemmelig for", siger Sarah, som har afsluttet sit kursus sammen med 64 andre unge.