Oxfam IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Oxfam IBIS bekæmper global ulighed og fattigdom sammen med vores partnere.


Foto: Klaus Holsting

Mission

Lokalt

Vi styrker den enkeltes rettigheder og muligheder for at tage del i samfundet ved at sikre adgang til viden og god uddannelse.

Nationalt

Vi støtter en demokratisk udvikling, der fremmer kollektive rettigheder og folkelig deltagelse i politiske beslutninger til gavn for fattige og undertrykte grupper. 

Globalt

Vi forsvarer fattige folks interesser, og vi kommer med intelligente løsninger på de strukturelle problemer, der skaber global økonomisk ulighed og fattigdom.


Værdier

Engageret

Tro på dine ideer, del dem med dine medmennesker og find sammen om at gøre en forskel.

Kritisk

Stil svære spørgsmål, søg de bedste svar og brug din viden til at forandre verden.

Ansvarlig

Sæt høje mål og gå foran med et godt eksempel.

Dialog

Vær åben, brug forskelle konstruktivt og find fælles veje frem.

Fast actions block