– så bliv frivillig Verdensmålsambassadør hos Oxfam IBIS

Som Verdensmålsambassadør hos Oxfam IBIS er du med til at styrke børn og unge i at blive aktive demokratiske medborgere, som er i stand til at skabe forandring. Og du er med til at ruste børn og unge til en fremtid, hvor de forventes at kunne håndtere grænseoverskridende globale udfordringer.

Du vil som Verdensmålsambassadør besøge folkeskoler og højskoler i hele landet for at inspirere både elever og lærere til at arbejde aktivt for en bedre og mere bæredygtig verden.

Som Verdensmålsambassadør holder du oplæg om FN’s verdensmål, som følges op af et interaktivt læringsspil, der  vil udfordre elevernes syn på verden, og give dem lyst og mod til at skabe forandring.  

Som frivillig bliver du:

  • En ud af 20 frivillige over hele landet, som brænder for at engagere børn og unge i at arbejde aktivt med verdensmålene.
  • Uddannet som Verdensmålsambassadør, hvor du lærer at formidle komplekse globale problemstillinger i børnehøjde og at involvere mange børn på én gang.
  • En del af en global bevægelse som bekæmper ulighed i verden.

Som frivillig forventer vi at du:

  • Kan deltage i en uddannelsesdag den 18. maj og igen den 24.-25. august
  • Kan tage ud og holde 10 oplæg i efteråret 2019.
  • Brænder for at inspirere børn og unge til at arbejde aktivt med verdensmålene.

Skriv en ansøgning og send den til atb@oxfamibis.dk

Har du spørgsmål, så skriv til Frivilligkoordinator Amanda på atb@oxfamibis.dk

Fast actions block