Unescos Rekommendation

5. oktober fejres Lærerens Dag verden over. Dagen blev fastlagt af UNESCO i 1994 for at huske på UNESCOs og International Labour Organisations (ILO) ”Rekommendation om Lærerens Status”.

Det er i år 49 år siden, at denne erklæring blev formuleret på den 5. oktober 1966. Rekommendationen blev udarbejdet med det formål at få lærerens vitale, samfundsmæssige betydning frem i lyset. Lærerne rundt omkring i verden har for første gang fået et instrument, der både definerer deres ansvar og rettigheder og tilfører lærerrollen en global anerkendelse.

Med lærerens vigtighed i fokus forbedrer rekommendationen muligheden for at skabe udvikling inden for uddannelsesområdet, idet behovet og interessen for kompetente og motiverede lærere øges. Lærerens status som et essentielt element i samfundet, skal ses i lyset af en stigende opmærksomhed rettet mod et samfunds behov for en velkvalificeret og veluddannet befolkning. Læreren har en nøglerolle i sikringen af et lands udvikling og avancering inden for uddannelsesområdet.

Lærernes rettigheder

Rekommendationen har øje for de forskellige behov, der findes afhængigt af hvilket land, man befinder sig i. Samtidig er den et udtryk for, at på trods af store landeforskelle rejses de samme spørgsmål om almindelige standarder og principper i mange lande. Derfor fastslår og definerer rekommendationen ikke kun lærerens rolle, men også lærerens rettigheder.

Rettighederne er først og fremmest baseret på allerede eksisterende internationale konventioner som FN’s menneskerettighedserklæring, men også specifikke aspekter som løn, pension, efteruddannelse, social sikkerhed og beskyttelse samt arbejdsbetingelser. Lærernes ansvar inddrages også i rekommendationen i forhold til bestræbelserne på at opretholde høje standarder og overholde etiske og moralske kodekser.