Udviklingsbistanden til verdens fattigste er reelt langt under målsætningen på 0,7 % af BNI

01. sep 2022

Hvert år kan man læse i finansloven, at Danmark levet op til ambitionen om, at vi som rigt samfund skal bruge, hvad der svarer til 0,7 procent af bruttonationalindkomsten (BNI) på udviklingsbistand. Men det tal rammer man kun i formel forstand. Reelt bruges milliarder af kroner til områder, der overhovedet ikke omhandler fattigdomsbekæmpelse og udvikling i de fattige lande. 

Hent analysen her

Tag stilling 

Hos Oxfam IBIS mener vi, at Danmarks udviklingsbistand skal bruges til at skabe udvikling i verdens fattigste lande og ikke i Danmark.

Er du enig? Skriv under her: Bevar udviklingsbistanden