Uddannelse

Uddannelse gør mennesker til aktive medborgere

God uddannelse er et effektivt våben i kampen mod ulighed. Den udstyrer fattige mennesker med en kapital, som giver dem kundskaber og mulighed for selv at skabe sig en bedre fremtid. Den mindsker forskellene mellem mænd og kvinder, rig og fattig, magtfuld og magtesløs – marginaliserede grupper får styrke og kan være med der, hvor beslutningerne træffes.

Uddannelse styrker og giver beskyttelse til piger. Den nedsætter risikoen for børneægteskaber og teenagegraviditeter, og færre kvinder bliver udsat for vold, hvis de har fået en uddannelse. I stedet kan de løfte sig ud af ekstrem fattigdom, deres børn bliver sundere, og der er langt større chance for, at kvinder sender deres børn i skole, hvis de selv har fået en uddannelse.

Oxfam IBIS arbejder for bedre skoler og bedre undervisningsmaterialer i både Afrika, Latinamerika og Asien

Uddannelse er en menneskeret og en af de vigtigste forudsætninger for langsigtet udvikling.