Tunesiens unge skal lære at fejle

22. jan 2019

Den tunesiske stat har store problemer med at skabe de arbejdspladser, som kan hjælpe Tunesiens unge ud af deres fængsel af fattigdom og håbløshed. I stedet skal de unge nu skabe deres egne job og for at hjælpe med det, arrangerer Oxfams partnere kurser, der skal skabe innovativ tænkning og give de unge mod til at fejle.

”Ærlig talt, så er deres ideer ikke hverken særligt gode eller kreative.” Sådan indleder underviser og iværksætter Akremi Kamel og slår overbærende ud med hånden mod et par borde, hvor unge mænd og kvinder for lidt siden sad bøjet over regnskaber og virksomhedsplaner. ”Der er langt mere imitation end innovation iblandt dem og kun meget lidt fornemmelse for entreprenørskab,” fortsætter Akremi Kamel og tøver lidt. ”Men hvor skulle det også komme fra. Tunesere er statiske mennesker, og hverken de unges familier eller det uddannelsessystem, der former dem, opfodrer til kreativitet eller giver dem mod til at fejle.”

Ægypten,  Foto: Slim Boussaffa

Sådan hjælper Oxfam IBIS

  • Oxfam IBIS' støtte til de unge i Metouia er en del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, som er finansieret af det danske udenrigsministerium. Det overordnede formål er at styrke demokratiske kræfter i Mellemøsten og Nordafrika og bidrage til en fredelig og økonomisk stabil region.
  • Oxfam IBIS støtter regionens unge i at bekæmpe fattigdom og diskrimination blandt andet ved at hjælpe dem til at komme i arbejde eller skabe deres egen indtægt.
  • Vi støtter også unge i at få indflydelse på deres liv og samfund og bakker op om organisationer, der kæmper for muligheder, frihed og lighed for udsatte grupper i Tunesien, Egypten, Jordan og Marokko.
  • I Metouia går støtten via ngo’en FIDEL, som gør et stort arbejde for at undervise unge i entreprenørskab og hjælpe dem til at skabe sig en indtægt og dermed også få indflydelse på deres eget liv og samfund.
  • Mere på www.oxfamibis.dk/dapp eller www.dapp.dk

De unge mænd og kvinder, Akremi taler om, står lige nu ude i den brede gang foran de lokaler, som den lokale organisation, Oxfams partner FIDEL har lånt af kommunen til at holde kurserne i. De unge småsludrer og prøver at tage sig sammen til mødet med den brændende sol og hverdagen udenfor. Her fra provinsbyen Metouia er der langt til det moderne ungdomsliv i landets store byer, og det er svært for de unge her at mærke den frihed, som det Arabiske Forår har skabt. De føler sig tværtimod fanget i et fængsel af arbejdsløshed, usikkerhed, fattigdom og manglende indflydelse.

Innovation skal læres

Den tunesiske stat har store problemer med at skabe job til de mange arbejdsløse, men har i stedet gjort det nemmere juridisk og finansielt at starte egen virksomhed. Problemet er, at ingen har lært disse unge mennesker at være kreative, innovative eller modige. Akremi Kamels opgave er at bibringe unge det, de mangler, for at kunne skabe deres eget job og forme deres egen tilværelse.

På kurset får de praktiske værktøjer til, hvordan man analyserer et marked, laver en virksomhedsplan, holder styr på finanserne og får de nødvendige tilladelser. De får også hjælp til at tænke lidt nyt i forhold til selve virksomhedsideen. Og især er der en meget stor del af undervisningstiden, der bliver brugt på at massere de unges verdensbillede.
”Mange af dem ser ganske mørkt på tilværelsen, når jeg møder dem. De mangler tillid til sig selv og til andre, og de føler sig fortabt. Mange af dem er bange som babyer. Det er min måske vigtigste opgave at ændre på,” siger Akremi Kamel.

Kursisterne er udvalgt efter behov, og fordi de har en ide og en realistisk mulighed for at starte deres egen lille virksomhed. De fleste drømme er ret beskedne. En vil gerne være syerske og en anden vil gerne kunne udvide familiens lille landbrug. En tredje vil gerne lave festkager, og endnu en håber at blive bedre til at tjene penge på de kurve, familien fletter derhjemme.

”Efter revolutionen har vi fået frihed, men er samtidig blevet overladt til at klare os selv. Dem der kommer her er dem, der har opdaget, at der ikke kommer nogen og serverer et job for dem,” siger en af kursisterne Nafaa Dahmane. Også han kæmper for at klare sig, men har til gengæld ikke meget til overs for de af hans lidelsesfæller, som ’bare læner sig tilbage og bliver forsørget af deres forældre, mens de venter på, at nogen skal komme med et godt job til dem’, som han siger.
”Vi er nødt til at blive meget mere realistiske. Vi er nødt til at lære, hvordan man tager en chance, falder, rejser os igen. Og måske en dag kan vi få det liv, vi ønsker os,” siger Nafaa.

Vi ser dem vågne op

Kaumour Boufaied er frivillig for FIDEL og medgiver, at det at være entreprenant er nyt for folk i Tunesien, og at de svære betingelser har gjort mange unge desillusionerede og skuffede.
”Men jeg ser også tydeligt den forandring, der sker, når de unge kommer her og får støtte og opmuntring. De unge mangler erfaring i, hvordan man starter sit eget, og de mangler selvtillid og opbakning til at turde gøre det. Men her ser vi dem vågne op og selv tage initiativ og ansvar,” siger Kaumour Boufaied.

Der kan være 40 kursister ad gangen på de kurser, som FIDEL udbyder, og som er støttet af Oxfam IBIS gennem Dansk Arabisk Partnerskabs Program. De får seks ugers intensiv undervisning, og de kursister, der vurderes at have bæredygtige projekter, får derefter et lille beløb at starte op for. Den første tid vil de blive fulgt tæt af rådgiverne fra FIDEL, som også med jævne mellemrum vil samle iværksætterne, så de kan blive ved at støtte og inspirere hinanden.

”Personligt bliver jeg stolt, hver gang det lykkes for en ung mand eller kvinde at skabe sig en forretning. Det vil også være en god ting for Tunesien, hvis vi skaber flere entreprenører, og hvis vi har flere unge i samfundet med lyst og evne til at skabe og forandre ting,” siger Akremi Kamel.