Til kamp mod ulighedsvirussen - generalforsamling 2020

22. nov 2020
Af
Malene Aadal Bo

Gør vi det godt nok, og hvad skal vi gøre anderledes de næste år. Det blev diskuteret på årets generalforsamling, hvor også Mogens Lykketoft kiggede forbi.

Den ny bestyrelse

Generalforsamlingen vedtog at slanke bestyrelsen, så den i fremtiden har 10 og ikke 14 medlemmer.

Den nye bestyrelse består af:

Enno Hofeldt, Malte Frøslee Ibsen, Sana Mahin Doost, Sara Svalgaard, Mette Lybye, Christian Damholt, Julie Nolsøe Helles, Poul Erik Christoffersen og Signe Tolstrup Mathiasen. Sidste medlem vælges blandt og af medarbejderne.
Suppleanter: Jørgen Hvid og Badar Shah.

”I gør et fantastisk godt arbejde, det synes jeg. Med at vise uligheden i verden og forklare årsagerne til den. I kommer med konkrete råd og samler folk i et krav om at gøre noget. Det er rigtig fint.” Nogenlunde sådan faldt ordene fra tidligere minister og formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, da han lørdag talte ved Oxfam IBIS' generalforsamling.

Retfærdigvis skal det siges, at han sagde meget andet ud over at rose Oxfam IBIS, bl.a. om behovet for at udskifte vækstparadigmet og i stedet begynde at omfordele sig til mindre fattigdom og mere global velfærd. Pointer, som flere af dagens godt 70 deltagere ivrigt nikkede til undervejs og meget gerne ville spørge ind til i den efterfølgende debat.

Oplægget var et godt afsæt på en dag, hvor medlemmerne var samlet – nogle i rummet og resten via zoom – for at diskutere, om Oxfam IBIS gør det godt nok og bidrager på den måde, vi har sat os for.

Ifølge formand Christian Damholt er mange ting lykkedes det forgangne år, og han fremhævede særligt tre ting.
”Siden vi blev en del af Oxfam i 2016 har vi arbejdet for at gøre kvalitetsuddannelse til en prioritet for hele konføderationen. I Oxfams nye fælles strategi, hvor kampen mod ulighed er det overordnede mål, står kvalitetsuddannelse nu som et af de vigtigste redskaber i det arbejde. Det er meget stort,” sagde Christian Damholt.

Den anden ting, han fremhævede, var vores kolleger og partnere rundt om i verden, der midt under en coronakrise på imponerende vis har hjulpet sårbare mennesker i stort tal med at få adgang til værnemidler, uddannelse, indflydelse, nye indtægtsmuligheder, nødhjælp og job.

”Sidst, men ikke mindst, besluttede Oxfam IBIS' medlemmer sidste år, at vi skulle øge vores fokus på klima. I år har vi været med til at lancere flere rapporter, hvis tal og anbefalinger har fået opmærksomhed i og uden for Danmark. Det er en god start.”

Et kig på fremtiden

Formandens beretning, regnskab, budget og en række vedtægtsændringer blev godkendt, og bestyrelsens forslag til næste års arbejdsprogram blev taget godt imod.

”En ting, som jeg gerne vil fremhæve er, at vi den næste tid også skal se nærmere på vores egen organisation," sagde generalsekretær Kristian Weise. "Vi skal se på samarbejde og ledelse og styrke kulturen på et sekretariat, der er vokset meget de seneste år," tilføjede han og noterede sig desuden især den brede opbakning til forslaget om at skabe rum og ressourcer til, at flere medlemmer kan engagere sig fagligt og politisk i Oxfam IBIS' arbejde.

”Det er meget dejligt at opleve, at vi har medlemmer, som virkelig ønsker at bidrage til vores fælles kamp for en bedre verden,” sagde Kristian Weise.

Find det fulde referat, nye vedtægter og arbejdsprogram på www.oxfamibis.dk/generalforsamling