28. jan 2014

IBIS forklarer i denne analyse hvordan en ændring af hvidvaskningsdirektivet kan gøre det muligt at straffe skatteunddragelse på lige fod med hvidvaskning af penge fra korruption, narko og terrorisme. Ligeså kan et offentligt register over selskabers reelle ejere skabe gennemsigtighed og forhindre...

18. okt 2013

Der skal penge til, hvis alle skal have en ordentlig uddannelse. Lyder det bekendt? Nej, det her handler det ikke om, hvorvidt de danske kommuner skal have ekstra penge med for at indfri regeringens målsætning om, at 95 procent af danske unge skal have en ungdomsuddannelse. Det drejer sig i tørre...

23. apr 2013

På verdensplan er 61 millioner børn lockoutet hver dag hele året. Det skyldes ikke overenskomstkonflikter, eller at eleverne har været frække, men derimod mangel på skoler og i særlig grad mangel på lærere. I hele verden mangler der nemlig 1,7 millioner lærere. Det viser analysen, som IBIS og det...

20. mar 2013

Analyse: Grønland skal beslutte, hvordan de vil beskatte deres mineraler. Her kan de lære meget ved at kigge på erfaringerne fra Afrika. Grønland skal kræve fuld gennemsigtighed i kontrakter og regnskaber, hvis ikke mineselskaberne skal kunne flytte overskuddet fra minerne ud af Grønland i skattely.

15. nov 2012

For hver én krone Danmark giver i bistand til de 25 vigtigste partnerlande, forsvinder der 37 kroner ud af landene i illegal kapitalflugt. Danmark bør adressere dette problem i udviklingspolitikken. I denne analyse sammenligner IBIS bistand og kapitalflugt og foreslår kort, hvad regeringen kan gøre...

10. feb 2012

Nye udvindingsprojekter kan gøre Mozambique i stand til at trække sig selv ud af fattigdom. Men en ny analyse fra IBIS viser, at landet er ved at misse chancen, fordi de ikke tager rimelig betaling fra de selskaber, der udvinder landets rigdomme. Det fremgår af en ny analyse fra IBIS. Mozambiques...

05. apr 2011

Kan en virksomhed udøve aggressiv skatteplanlægning, der reducerer skattebetalinger til udviklingslande maksimalt, og samtidig kalde sig samfundsansvarlig?

28. feb 2011

Analysen fokuserer på to store problemer ved de investeringer statsejet udviklingsfonde som den danske Industrialiseringsfond for udvikling (IFU) laver i udviklingslande: At udviklingsfondene investerer igennem fonde placeret i skattely, og at deres kriterier for udviklingseffekten af...

17. nov 2010

I analysen undersøger IBIS "Financial Transaction Tax", som er stærkt omtalt internationalt i anledning af det forestående G20-topmøde. Finansielle overførsler skal beskattes for derigennem at kunne finansiere udvikling i ulandene og global klimaomstilling. En beskatning på blot 0,05 procent kan...

20. dec 2009

Hvert år poster de rige lande millioner af dollars i u-landene i form af udviklingsbistand. Desværre er kapitalflowet ud af u-landene mere end syv gange så stort som den samlede internationale bistand til de samme lande. Herudover koster de internationale regler u-landene dyrt. Alene toldbarrierer...