17. nov 2010

I analysen undersøger IBIS "Financial Transaction Tax", som er stærkt omtalt internationalt i anledning af det forestående G20-topmøde. Finansielle overførsler skal beskattes for derigennem at kunne finansiere udvikling i ulandene og global klimaomstilling. En beskatning på blot 0,05 procent kan...

20. dec 2009

Hvert år poster de rige lande millioner af dollars i u-landene i form af udviklingsbistand. Desværre er kapitalflowet ud af u-landene mere end syv gange så stort som den samlede internationale bistand til de samme lande. Herudover koster de internationale regler u-landene dyrt. Alene toldbarrierer...

10. dec 2009

Som reglerne er i dag, skal multinationale selskaber kun aflægge et samlet koncernregnskab. Det gør, at det bliver umuligt at se selskabernes overskud i de enkelte lande. Gennem interne handler overflytter selskaberne deres overskud til afdelinger i skattely, og undgår hermed at betale skat. Hvis man vil stoppe skatteunddragelsen og sikre u-landenes skatteind-tægter, skal man indføre regnskabsaflæggelse for hvert land enkeltvis. På den måde vil det være muligt at se, hvad selskabernes faktiske overskud er i hvert enkelt land, og dermed hvad de burde betale i skat.

19. okt 2009

De penge, der forsvinder ud af u-landene, og som ender i skattely, kunne finansiere uddannelse og sundhed. Antallet af skattely er stigende, og er med til at fastholde u-landene i fattigdom. I analysen beskrives hvilke tiltag, der er taget i de forskellige internationale institutioner for at bremse...

07. okt 2009

Hvert år forsvinder der illegalt mellem 850 og 1000 milliarder dollars ud af u-landene. 2/3 af denne enorme sum skyldes multinationale selskabers skatteunddragelse gennem skattely, som er cirka fire gange større end den internationale bistand. Skattely fungerer altså som sorte huller i den internationale økonomi og påfører u-landene store økonomiske tab. Hvis u-landene skal fri af fattigdommen, er det nødvendigt at lukke skattelyene.

29. Maj 2009

Danmark og den nordisk-baltiske valggruppe i IMF bremser for at sælge en del af IMF’s guldreserver og bruge dem til at give de fattigste udviklingslande krisehjælp. Læs IBIS-analysen her: IMF's guldsalg og reform

30. mar 2009

Den finansielle krise har store økonomiske og sociale konsekvenser for udviklingslandene på grund af faldene bistand, investeringer, långivning og private overførsler.

21. feb 2009

19. februar 2009 gav Verdensbanken et lån på over 1 milliard kroner til to udenlandske selskaber, der skal udvinde olie i Ghana. Ghana havde på det tidspunkt ingen olielov, en nyvalgt regering og endnu ingen energiminister. Hvis et spirende demokrati som Ghana skal overleve livet som oliestat, er det afgørende, at der er gennemsigtighed i olieøkonomien.