Sultkrise i Sahel

Verden er på vej mod den værste sultkrise i 40 år. Sahelregionen i Vestafrika er særligt hårdt ramt, hvor 27,3 millioner mennesker lige nu har brug for hjælp til at dække deres basale fødevarebehov.

Dette er en stigning på 154% i forhold til 2017. Fødevarekrisen skyldes flere faktorer såsom konflikt og ustabilitet, klimaforandringer, stigende priser på fødevarer som følge af krigen i Ukraine samt de økonomiske eftervirkninger fra covid-19 pandemien. På grund af manglende regn er produktionen af fødevarer i år faldet med henholdsvis

  • 39% i Niger
  • 15% i Mali
  • 10% i Burkina Faso

Manglen på fødevarer har tvunget hundredtusinder i Sahel-regionen til at flytte, hvilket sætter lokalbefolkningen tilflytterområderne under pres og skaber konflikter om adgangen de sparsomme ressourcer. For at overleve, sælger mange familier deres kvæg, hvilket sætter fremtidig fødevareproduktion i farer. Der er også forøget risiko for tidlige børneægteskaber og seksuelle overgreb på grund af den desperate situation.

Oxfam er til stede i:

  • Niger
  • Mali
  • Burkina Faso
  • Den Centralafrikanske Republik (CAR)
  • Chad

...og leverer nødhjælp i form af mad og ernæring til de mest udsatte. Samtidig arbejder Oxfam langsigtet med at skabe indkomstgenerende aktiviteter, forbedre adgangen til rent vand og øge beskyttelsen af udsatte grupper, som vi ved er særligt sårbare for overgreb når der er mangel på mad i samfundet. Samtidig arbejder vi i Oxfam indgående for at gøre relevante myndigheder og regeringer opmærksomme på den forestående sultkrise og dets konsekvenser for befolkningen, samt hvordan man kan forebygge sådanne sultkriser i fremtiden.