Stop vold mod kvinder i konfliktområder

Funding Leadership Opportunities for Women - FLOW

Baggrund

Vold mod kvinder meget udbredt og en væsentlig forhindring for udvikling og fattigdomsbekæmpelse.

Projektet

Støtte til kvinder og deres organisationer i at opnå politisk indflydelse ved at skabe de forandringer og rammer, der reducerer vold og diskrimination mod kvinder.

Geografisk område: Burundi, Liberia og Guatemala

Projektperiode: 2017-2022

Partnere: Den hollandske ngo Impunity Watch har aktiviteter i Burundi og Guatemala. Oxfam IBIS har aktiviteter i Guatemala og Liberia i samarbejde med foreløbig otte lokale organisationer

Financiering: 80 millioner kroner bevilliget af det hollandske udenrigsministerium

 

Læs mere