Skriv under for retfærdig klimapolitik

Verden brænder. Ekstremt vejr medfører tørke og skovbrande, der lige nu ødelægger levebrød og levesteder for millioner af mennesker.

Verdens rigeste lande skaber klimakrisen med voldsom CO2 udledning, imens verdens fattigste lande bliver hårdest ramt af klimaforandringerne.

Det er klimaulighed.

Skriv under nu for en retfærdig klimapolitik:

 

Oxfam IBIS kæmper for klimaretfærdighed. Når du skriver under, er du med til at stå sammen med og støtte op om Oxfams klimaarbejde verden over. Med din underskrift kan vi presse politikerne til at tage ansvar for klimaet.

Tak fordi du skriver under. Tak fordi du gør en forskel.

Det kæmper Oxfam IBIS for:

  • At Danmark går foran og overholder Paris-aftalens løfte om CO2-reducering
  • At de rige lande, herunder Danmark, holder deres løfte om at give ekstra 100 milliarder dollars årligt til fattige landes arbejde med klimatilpasninger
  • At der laves internationale aftaler for, hvordan der skal betales for tab og skader ved klimakatastrofer, der typisk sker i det Globale Syd, men er forvoldt af de rige lande i nord
  • At give de mennesker, der rammes af klimaforandringerne, en stemme

Hvem er Oxfam IBIS?

Oxfam IBIS er en udviklingsorganisation, som bekæmper ulighed og insisterer på, at alle mennesker har ret til et liv uden fattigdom og uretfærdighed. Vi skaber forandring ved at styrke det enkelte menneskes rettighed til viden og uddannelse.

Her kan du læse mere om, hvordan Oxfam Ibis arbejder.