Skriv under: Danmark skal betale sin klimagæld

Det er os i verdens rigeste lande, der har skabt klimakrisen. Men det er verdens fattigste, der bliver ramt hårdest.

Hos Oxfam IBIS mener vi, at Danmark i det mindste skal leve op til de klimaløfter, som er en del af Paris-aftalen fra 2015. Her garanterede det internationale samfund at levere 100 milliarder US-dollars årligt i klimafinansiering til fattigere dele af verden fra 2020.

Danmarks andel udgør 5 milliarder kroner årligt. Vi giver omkring halvdelen og næsten alle pengene tages fra udviklingsbistanden - stik imod aftalen. Reelt giver Danmark omkring 100 millioner kroner årligt i nye midler, svarende til 2% af de penge, vi har lovet. 

Vi vil bruge underskrifterne til at få politikerne til at handle. 

Skriv under her:

 

Hvem er Oxfam IBIS?

Oxfam IBIS er en udviklingsorganisation, som bekæmper ulighed og insisterer på, at alle mennesker har ret til et liv uden fattigdom og uretfærdighed. Vi skaber forandring ved at styrke det enkelte menneskes rettighed til viden og uddannelse. Her kan du se, hvordan Oxfam IBIS arbejder. Flere af disse projekter er helt eller delvist finansieret af Danmarks udviklingsbistand.