Støtte til det blomstrende civilsamfund er kernen i Oxfam IBIS' arbejde i Sierra Leone. - Foto: William Vest-Lillesøe

Borgernes ret til at deltage i beslutningerne om deres eget liv er en væsentlig del af Oxfam IBIS’ uddannelses og demokratiaktiviteter i Sierra Leone.

Det spæde civilsamfund i Sierra Leone står over for en række store udfordringer, som der skal findes varige løsninger på. Oxfam IBIS støtter lokale organisationer, så de står stærkere i mødet med myndigheder, multinationale virksomheder og donorer.

Oxfam IBIS samarbejder med og støtter organisationer og folkevalgte politikere i opbygningen af gode demokratiske institutioner. Eksempelvis ungdoms- og kvindegrupper samt forældrebestyrelser.

Under ebolaepidemien i 2014-15 har Oxfam IBIS hjulpet partnere og civile grupper med at sprede livsvigtig information om sygdommen og uddelt hygiejnematerialer. Samtidig har vi medvirket til udvikling og udbredelse af nødundervisningsprogrammer mens skolerne var lukkede og støttet studiegrupper med soldrevne radioer.

Fakta om Oxfam IBIS i Sierra Leone

Oxfam IBIS har arbejdet i Sierra Leone siden 2006. Formålet med arbejdet er at sikre kvalitetsuddannelser til alle, opbygge demokratiet og sikre en fair beskatning samt en bæredygtig udvikling baseret på alternative energikilder.

Udvalgte resultater

  • 30 lokale mineovervågningsgrupper af unge kvinder og mænd blev oprettet i 2015 i samarbejde med Operation Dagsværk for at holde øje med miljø- og arbejdsforhold i minerne. Projektet blev forsinket på grund af ebolaen, men nu kører det.
  • Flere af vores partnere blev i 2015 undervist i brugen af sociale medier. Det betød blandt andet, at en gruppe amerikanere med rødder i Sierra Leone fik øje på en borgmester fra byen Koidu, og de inviterede ham til et fundraisingevent i USA.
  • I 2015 udarbejdede vi simplificerede udgaver af regeringens og tre kommuners budgetter. De blev offentliggjort i 16 radio-, tv- og print medier, og de gjorde det lettere for civilsamfundet at holde regeringen til regnskab.
  • På 45 skoler støttet af Oxfam IBIS steg andelen af elever, der bestod afgangseksamen, fra 39 til 83 procent
  • En række af de mødregrupper, der er oprettet i forbindelse med de Oxfam IBIS-støttede skoler, har lavet små udlånsvirksomhederog bruger renteindtægterne til at hjælpe udsatte børn i skole
  • Mange tusind børn fik gavn af den undervisningsradio og de læsegrupper, som Oxfam IBIS var med til at oprette, mens ebola holdt skolerne lukkede
  • Siden 2009 har minevirksomheder i Sierra Leone skullet lave en aftale med det lokalsamfund, de arbejder i. Nu har Oxfam IBIS’ partnere lavet en skabelon, som skal gøre det nemmere og hjælpe med til, at det faktisk sker.
  • Landets høvdinge tilsluttede sig en demokratisk reform af deres virke – herunder et sæt retningslinjer, som Oxfam IBIS’ partnere har været med til at udvikle.
  • Det lykkedes at undgå hjemsendelse af tusindvis af lærere, som ikke var på regeringens lønningsliste, men som enten arbejder frivilligt eller er lønnet på anden vis.

Fast actions block