HOTLINE: hvis du oplever eller mistænker overgreb eller korruption

For at beskytte de mennesker vi arbejder med, vores kollegaer og frivillige mod alle former for sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold, har Oxfam udviklet politikker og procedure under fællesbetegnelsen Safeguarding

Det betyder safeguarding for Oxfam IBIS

I Oxfam forpligter vi os til nul-tolerance i forhold til sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold.

Det betyder, at vi vil gøre alt for at forebygge, at disse ting finder sted, og tage det dybt alvorligt, hvis det alligevel sker. En af hjørnestenene er Oxfams Code of Conduct, som regulerer vores adfærd og beskriver, hvordan alle i Oxfam uanset placering bør udføre sit arbejde.

Hvor rapporterer man sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold?

Rapportering om sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold samt svindel/korruption kan rapporters online.

Anmeld her.

Hvad sker der, når man rapporterer sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold?

Vi involverer alle relevante parter og handler så hurtigt som muligt for at finde frem til en afgørelse. Dog vil tidsforløbet variere afhængig af klagens art og kompleksitet. Du vil blive opdateret løbende under hele forløbet.

Hvad er der sket? Du vil blive bedt om at give detaljeret information om sagen. Du kan vælge at være anonym.

  • Vurdering:  Hvis din klage relaterer sig til safeguarding, vil et specialteam tage sig af den. Omsorgs- og beskyttelsesforanstaltninger vil blive sat i værk for ofre og vidner.
  • Sagsbehandling: Teamet beslutter, hvorvidt sagen skal fortsætte, og hvis den skal, hvem der så skal involveres. Undersøgelsen starter.
  • Udfaldet: Der skrives en statusrapport med anbefalinger til, hvad der skal ske videre i sagen. Rapportens anbefalinger vil blive gennemført.
  • Afslutning: Du vil blive informeret, når sagen er afsluttet. Erfaringerne vil blive dokumenteret til brug i den fremtidige safeguarding. Sagen vil blive arkiveret hos specialteamet.

Hvordan arbejder vi for at forebygge sexchikane, misbrug, udnyttelse og vold

Enheden arbejder med tre hovedområder:

  • Forebyggelse: Træning, kommunikation og information for at forebygge og nedsætte risikoen for misbrug og udnyttelse. Reviderede ansættelsesprocesser, udarbejdelse af risikoanalyse og vurdering af ansattes kapacitet til at udføre deres job.
  • Støtte og omsorg: Der bliver tilført ressourcer til at støtte og drage omsorg for dem, der har oplevet sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold. Medarbejdere trænes i at håndtere eventuelle sager.
  • Respons: Dette inkluderer styrkelse og harmonisering af de nuværende politikker og procedurer, og garanterer, at disse er forståelige og lettilgængelige for alle. Vi sigter mod at fremelske et miljø, hvor informationer deles, og folk holdes ansvarlige.

Safeguarding politikker og procedure

Oxfams politikker og procedure til forebyggelse af sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold mod børn og voksne samt støtte til ofre, gælder for alle, der arbejder og virker i Oxfam globalt.