For at beskytte de mennesker vi arbejder med, vores kollegaer og frivillige mod alle former for sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold, har Oxfam udviklet politikker og procedure under fællesbetegnelsen Safeguarding

Det betyder safeguarding for Oxfam IBIS

I Oxfam, forpligter vi os til nul-tolerance i forhold til sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold.

Det betyder, at vi vil gøre alt for at forebygge, at disse ting finder sted, og tage det dybt alvorligt, hvis det alligevel sker. En af hjørnestenene er Oxfams Code of Conduct, som regulerer vores adfærd og beskriver hvordan alle i Oxfam uanset placering bør udfører sit arbejde.

Hvor rapporterer man sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold?

Alle, inklusiv Oxfams partnere og folk som vi arbejder med, kan rejse en bekymring eller klagesag om noget de har oplevet, eller været vidne til, uden frygt for repressalier.

De fortrolige whistleblowing linjer er:

E-mail på dansk: ms@oxfamibis.dk

E-mail på engelsk: whistleblowing@oxfam.org.uk

Eller på telefon:

Dansk: +45 - 35 20 05 14

Engelsk: +44 (0) 1865 47 2120

Arabisk:  +44 (0) 1865 47 2121

Fransk: +44 (0) 1865 47 2122

Portugisisk: +44 (0) 1865 47 2124

Spansk: +44 (0) 1865 47 2123

Alternativt kan du kontakte det nærmeste Oxfam kontor.

Hvad sker der når man rapporterer sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold?

Vi indvolverer alle relevante parter, og handler så hurtigt som muligt for at konkludere sagen. Dog kan tidsforløbet variere afhængig af klagens art og kompleksitet. Du vil blive opdateret løbende under hele forløbet.

Hvad er der sket? Du vil blive bedt om at give detaljeret information om sagen. Du kan vælge at være anonym.

Vurdering:  Hvis din klage relaterer sig til safeguarding vil et specialteam tage sig af den. Omsorgs- og beskyttelsesforanstaltninger vil blive sat i værk for ofre og vidner.

Sagsbehandling: Teamet beslutter hvorvidt sagen skal fortsætte, og hvis den skal, hvem der så skal involveres. Undersøgelsen starter.

Udfaldet: Der skrives en statusrapport med anbefalinger til hvad der skal ske videre. Rapportens anbefalinger vil blive gennemført.

Afslutning: Du vil blive informeret når sagen er afsluttet. Erfaringerne vil blive dokumenteret til brug i den fremtidige safeguarding. Sagen vil blive arkiveret hos specialteamet.

 

Hvordan arbejder vi for at forebygge sexchikane, misbrug, udnyttelse og vold

I 2017 nedsatte Oxfam International en global specialenhed for safeguarding, ledet af Winnie Byanyima, Oxfams Internationale direktør.

Enheden arbejder med tre hovedområder:

  • Forebyggelse: Træning, kommunikation og information for at forebygge risikoen for misbrug og udnyttelse. Reviderede ansættelsesprocesser, udarbejdelse af risikoanalyse og vurdering af ansattes kapacitet til at udfører sit job.
  • Støtte og omsorg: Der bliver tilført ressourcer til at støtte og drage omsorg for dem, der har oplevet sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold.  Medarbejdere trænes i at håndtere eventuelle sager.
  • Respons: Dette inkluderer styrkelse og harmonisering af de nuværende politikker og procedurer, og garanterer at disse er forståelige og let tilgængelige for alle. Vi sigter mod at fremelske et miljø, hvor informationer deles og folk holdes ansvarlige.

Handlingsplan med 10 punkter

16. februar 2018 indførte vi en handlingsplan med 10 punkter, der skal styrke Oxfams safeguarding politikker og praksis og forandre vores organisations kultur.

Alle Oxfam medlemmer er forpligtet til at levere data for alle indrapporterede sager.

Safeguarding politikker og procedure

Oxfams politikker og procedure til forebyggelse af sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold mod børn og voksne samt støtte til ofre, gælder for alle, der arbejder og virker i Oxfam globalt.

Definition af Safeguarding

Child Safeguarding Policy

Protection from Sexual Exploitation and Abuse

Fast actions block