Sådan er klimavirkeligheden

  • Ifølge rapporten fra FN’s klimapanel skal CO2-udledningerne falde med 45 procent inden 2030 for at holde den globale opvarmning på et sikkert niveau. Desværre viser den seneste fremskrivning imidlertid, at vi er på vej mod en 15,9 procent. stigning i 2030.
  • Danmark har med Paris-aftalen forpligtet sig til, at den gennemsnitlige globale temperatur maksimalt må stige 1,5 grader indtil 2100. For at det skal lykkes, er der lagt en begrænsning på, hvor meget CO2, der må udledes. Som det ser ud nu, vil budgettet sprænges i 2030. Verdens rigeste 10 procent alene vil have nået begrænsningen indenfor 13 år, selv hvis resten af verdens befolkning (90 procent) holdes ude af ligningen.
  • Klimakrisen øger fødevareusikkerheden i alle områder, der allerede er ramt af sult. Højere gennemsnitlige temperaturer, flere ekstreme vejrbegivenheder, såsom tørke og oversvømmelser og mindre forudsigelige vejrmønstre skaber problemer for fødevareproduktionen i verden. 161 millioner mennesker verden over lever i kritiske niveauer af fødevareusikkerhed eller sult.
  • Ekstremt vejr kan tvinge over 100 millioner flere mennesker ud i sult og fattigdom inden 2030 og fordrive så mange som én milliard mennesker inden år 2050, vurderer FN’s fødevareprogram.
  • Globalt set udgjorde 2020 sammen med 2016 det varmeste år nogensinde med 98,4 mio. mennesker ramt af oversvømmelse, storme og andre klimarelaterede katastrofer. Alt sammen forårsagede økonomiske tab på mindst 171 milliarder dollars.