Sådan arbejder Oxfam IBIS med klima

Oxfam IBIS arbejder for:

  • At holde de rige lande op på løftet om CO2-reduktion i henhold til Paris-aftalen. Det kræver en kraftig nedbringelse i udledningen af drivhusgasser globalt. Klimakrisen er global, og det kræver globale, fælles løsninger, hvis vi skal løse den. Derfor skal fordelingsprojektet også række ud over nationale grænser.
  • De rige lande – og Danmark - skal leve op til løftet om ekstra 100 mia. dollars i støtte til fattige landes arbejde med klimatilpasninger. Det skal være ekstra penge, der ikke skal tage fra den almindelige udviklingsbistand, det skal være social retfærdig og ikke forværre uligheden.
  • Der skal laves internationale aftaler for, hvordan der skal betales for tab og skader ved klimakatastrofer. Klimakatastroferne sker typisk i det Globale Syd, men de er primært forvoldt af landene i nord. Vi kan ikke være bekendt at lade verdens fattigste betale for en klimakrise, de ikke er med til at forårsage.

Fra 1990 har de rigeste 10 pct. været ansvarlige for 46 pct. af den totale stigning i CO2-udledningerne. Og desværre ser udviklingen ud til at fortsætte. Rapporten ”Carbon Inequality in 2030”, der fremskriver verdens CO2-udledninger frem til 2030, viser, at verdens 10 pct. rigeste alene vil udlede så meget CO2, at uanset hvor lidt de resterende 90 pct. udleder, vil toppen have et forbrug, der gør, at vi ikke kan holde verden indenfor målet om 1,5°C temperaturstigning.

Den store skævhed i udledning af CO2 viser, at de rige lande skal bidrage med både flere penge for at imødegå konsekvenserne og mere CO2-reduktion for, at vi som internationalt samfund kan lykkes i den fælles kamp. Ikke alene er det retfærdigt, at dem, der udleder mest CO2, også betaler klimaregningen. Det er også en demokratisk nødvendighed.