Sådan arbejder Oxfam IBIS med klima

Klimakrisen er en del af den globale ulighedskrise. De riger forurener, og de fattige betaler prisen. Det mener Oxfam IBIS er uretfærdigt. 

Det gør Oxfam IBIS

Oxfam IBIS arbejder med klima i alle vores udviklingsprojekter. Vi støtter tiltag, der mindsker udledning af drivhusgasser. Og vi hjælper nogle af verdens fattigste mennesker med at håndtere et ændret klima.

  • Vi støtter civilsamfundet fra det globale syd i at kæmpe for højere klima retfærdighed. Det sker på det internationale niveau, bl.a. omkring COP27 miljøtopmødet, men også i forhold til multinationale selskaber, som skal overholde basale miljøkrav og menneskerettigheder, eksempelvis ved udvinding af mineraler.
  • Vi hjælper små lokalsamfund i at blive mere modstandsdygtige. Det gælder bl.a. i forhold til smålandbrug, vand og energi, hvor vi er med til at opbygge kapacitet og udvikle nye grønne løsninger, som styrker den lokale befolknings fødevaresikkerhed og bæredygtige brug af naturressourcer
  • Vi støtter oprindelige befolkninger i at bevare retten til deres land. Det sker ved at styrke dem i kampen for retfærdige love, politikker og territoriale planer både på nationalt og lokalt plan således at deres livsgrundlag opretholdes og biodiversiteten beskyttes
  • Vi støtter fattige og udsatte befolkningsgrupper i at adressere klima krisen og kræve indflydelse. Det gør vi bl.a. gennem miljøuddannelser og kampagner, hvor der er et særligt fokus på kvinders situation,  da de bliver særligt hårdt ramt af klimakrisen, for eksempel i form af lokale konflikter om ressourcer.

Det kæmper vi for

  • At Danmark går foran og overholder Paris-aftalens løfte om CO2-reducering
  • At de rige lande, herunder Danmark, holder deres løfte om at give ekstra 100 milliarder dollars årligt til fattige landes arbejde med klimatilpasninger.
  • At der laves internationale aftaler for, hvordan der skal betales for tab og skader ved klimakatastrofer, der typisk sker i det Globale Syd, men er forvoldt af de rige lande i nord.
  • At give de mennesker, der rammes af klimaforandringerne, en stemme