Forside / Publikationer / Ny rapport: Den stigende ulighed rammer kvinderne hårdest
Publikation

Ny rapport: Den stigende ulighed rammer kvinderne hårdest

08.03.2017

Af Malene Aadal Bro

I anledning af 8. marts har Oxfam lavet en rapport om kvinders rolle i den globale økonomi. Den viser blandt andet, at verden i 2016 kunne konstatere en tilbagegang for kvinders økonomiske ligestilling, sådan at man nu er tilbage på niveauet for 2008.

ethipian_woman_with_child_foto_abbie_trayler-smith_oxfam_680x453.jpg

I dag er den gennemsnitlige forskel på mænd og kvinders løn 23 procent, og 700 millioner færre kvinder end mænd får løn for deres arbejde. For kvinder i verdens udviklingslande koster uligheden 9.000 milliarder dollar hvert eneste år, og 155 lande har love, der giver kvinder færre økonomiske rettigheder end mænd.

”Ligestilling er godt for væksten, men væksten har de seneste mange år ikke har været god for ligestilling. Verdens rigdomme er i stigende grad blev samlet i toppen af samfundet og på færre og færre hænder. I dag ejer de rigeste 8 mænd det samme som verdens fattigste 3.6 milliarder – hvoraf langt størstedelen er kvinder,” siger international chef i Oxfam IBIS, Lars Koch.

Rapporten ”An Economy that Works for Women” opsummerer 3 problemer ved den nuværende økonomi:

Den skaber efterspørgsel på billige produkter skabt af en arbejdsstyrke, der er ansat til meget lav løn og med usikre arbejdsforhold.

Den anerkender ikke værdien af det ubetalte omsorgsarbejde, som kvinder på verdensplan udfører 10 gange så meget af, som mænd. Omfanget af dette arbejde stiger, når man fra staternes side sparer på de offentlige udgifter til f.eks. pleje af børn og ældre, sundhed, uddannelse.

Kvinders mulighed for at blive hørt og påvirke systemet er ringe, fordi der lyttes mere til samfundets i forvejen rigeste, og fordi muligheden for at organisere sig mange steder er begrænsede.

"Vi har en økonomi, der er syg. Den måde den fungerer på i dag skaber ulighed og fastholder mennesker – ikke mindst kvinder – i fattigdom,” siger Lars Koch.

Oxfam anbefaler, at man går sammen om at skabe et system, der sikrer kvinder mulighed for at arbejde under ordentlige vilkår til en fair løn. At man sammen søger at reducere omfanget af ubetalt omsorgsarbejde og fordeler dette arbejde mere ligeligt mellem mænd og kvinder. Og at man støtter kvinder til at få indflydelse via arbejdstagerorganisationer og kvinders organisationer og gennem kvinders deltagelse i politik.

Du kan også læse hele rapporten på Oxfam Internationals website.