Oprindelige folk kan sikre Amazonas

14. nov 2013

Sikring af oprindelige folks jordrettigheder er afgørende for at bevare skov og dermed bremse de globale klimaforandringer, viser ny rapport udgivet af IBIS, CARE, IWGIA og Verdens Skove i forbindelse med klimatopmødet COP19. Rapporten "Imperatives for REDD+ Sustainability" viser desuden, at de oprindelige folk er lige så gode som uddannede videnskabsfolk til at monitorere skov og biodiversitet.