Ny Rapport: Ret til Rettigheder i Mellemamerika

17. nov 2014
Af
Linda Nordahl Jakobsen

Selvom de risikerer at blive slået ihjel, så kæmper mange mennesker i både Guatemala og Honduras for at fremme demokratiet, retsstaten og menneskerettighederne.
Det kan de tre danske topjurister, der var udsendt til Mellemamerika for IBIS og Folkekirkens Nødhjælp i oktober, bevidne.
De har netop afleveret deres rapport til Udenrigsministeriet og til den danske ambassadør i Bolivia.

Læs rapporten: Ret til Rettigheder i Mellemamerika

I rapporten har de danske jurister fokus på de særlige problemstillinger, der plager retssystemet og en demokratisk retsstat i henholdsvis Guatemala og Honduras.
På de overordnede linjer giver rapporten indtryk af, at retstilstanden er rystende ringe. Især når det drejer sig om de fattigste og mest marginaliserede grupper og deres rettigheder og adgang til et retfærdigt og neutralt retssystem.
De grimme fællesnævnere for begge lande er, at der er udbredt impunitet – altså forbrydelser, der ikke retsforfølges og straffes, at menneskerettighedsforkæmpere kriminaliseres, at dele af retssystemet er korrupt samt at politisk magtmisbrug og intimidering af ansatte i retssystemet hører til dagligdagen.
Men de positive fællesnævnere er, at både i Guatemala og i Honduras betyder den internationale støtte heriblandt også fra Danmark, at mange af de mest marginaliserede og fattigste befolkningsgrupper i dag står stærkere i forhold til at tale deres rettigheder og få deres retmæssige krav igennem.