Forside / Pressemeddelelser / EU-aftale skuffer - ingen reel gennemsigtighed i selskabers skat
Pressemeddelelse

EU-aftale skuffer - ingen reel gennemsigtighed i selskabers skat

02.06.2021

eu-aftale_skuffer.png

Tirsdag blev repræsentanter for Europa-Parlamentet og Rådet enige om et forslag for offentlig land-for-land rapportering, der skal skabe mere åbenhed i multinationale selskabers regnskaber. Men aftalen er endt i et kompromis, der reelt set giver meget lidt åbenhed i skattebetalingerne.

”Med dagens slappe resultat misser vi chancen for at skabe reel gennemsigtighed i selskabers skat, som politikerne ellers havde stillet i udsigt. Det, der blev aftalt i dag, vil stadig give selskaber mulighed for at undvige deres skatteregninger og sende milliarder i skattely uden for Europa og uden for offentlighedens øjne,” siger Kristian Weise, generalsekretær i Oxfam IBIS.

Aftalen betyder, at selskaber kun skal offentliggøre oplysninger fra EU-lande og nogle få lande på EU’s sort- og gråliste, og altså ikke i alle lande, de opererer i. Det betyder dermed, at selskaber vil være fritaget fra at offentliggøre oplysninger fra 3 ud af 4 lande i verden, herunder en stribe af verdens værste skattely såsom Caymanøerne, Schweiz og Bermuda.

Aftalen efterlader dermed en lang række smuthuller.

”Det er for slapt, at EU fortsat vil tillade, at selskaber kan sende milliarder i skattely. Vi ved, at gennemsigtighed er afgørende for, at virksomheder kan stilles til ansvar, og at udviklingslandene ikke frarøves vigtige skatteindtægter, der kan investeres i stærkere sundhedssystemer, uddannelse og sociale sikkerhedsnet,” siger Kristian Weise.

En lang række civilsamfundsorganisationer, fagforeninger og investorer i hele Europa har i de seneste dage netop advaret om, at EU-aftalen risikerede at ende i et ubrugeligt kompromis. Tilbage i februar var man ellers mere optimistisk, da et flertal af EU´s erhvervsministre efter 5 års dødvande endelig bakkede op et lovforslag, der skulle give mere åbenhed i multinationale selskabers regnskaber. Men den begejstring blev slukket i dag.

”EU er alt for uambitiøs med dagens aftale. Vi har brug for mere gennemsigtighed på selskabers skat, hvis vi skal bekæmpe aggressiv skatteplanlægning og brug af skattely. Desværre fejler EU i dag i det arbejde,” siger Kristian Weise.

Baggrund: ­

I dag nåede Europa-Parlamentets repræsentanter og det portugisiske formandskab til enighed om direktivet vedrørende "videregivelse af oplysninger om indkomstskat fra visse virksomheder og filialer". Teksten skal formelt godkendes af Europa-Parlamentets udvalg (JURI og ECON), EP's plenarmøde og af Rådet, men de fleste af de aftaler, der er opnået på trepartsmøder, vedtages efterfølgende og uden væsentlige ændringer. ­

Ifølge Oxfam har dagens kompromis væsentlige svagheder:

  • Virksomheder er kun forpligtet til offentligt at rapportere oplysninger land-for-land for deres aktiviteter i EU-medlemslande og lande, der er inkluderet i sortlisten eller grålisten (i 3 på hinanden følgende år) af EU-listen over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner

  • En "corporate-get-out”-klausul, der tillader en rapporteringsfritagelse for "kommercielt følsomme oplysninger" i 5 år.

  • Et rapporteringskrav, der kun gælder for virksomheder med en årlig konsolideret omsætning på over 750 mio. EUR. Dette ekskluderer 85 - 90 procent af multinationale selskaber. ­ Den danske regering har arbejdet for en aftale, der ville have skabt krav om åbenhed for alle lande, som multinationale selskaber har aktiviteter i. Regeringen har også ønsket, at flere selskaber skulle omfattes af kravet ved at nedsætte det høje omsætningskrav på 750 mio. EUR. ­

  • Der er i de seneste uger kommet en række advarsler imod den aftale, som i dag er indgået. Bl.a. har 63 organisationer og fagforeninger skrevet under på en fælles erklæring imod en aftale, der kun vil skabe åbenhed for et begrænset antal lande. ­

  • Mere end 133.000 borgere har støttet en underskriftsindsamling for reel offentlig land-for-land rapportering. ­ Med det nuværende kompromis ville borgere i udviklingslande ikke have adgang til oplysninger om virksomheders fortjeneste og skat på deres territorier. ­

  • Den amerikanske kongres indførte for nylig en lovgivning, der kræver fuld, offentlig og global land-for-land rapportering. Denne lovgivning behandles fortsat i Huset og Senatet. ­

  • Offentlig land-for-land rapportering er allerede obligatorisk for virksomheder inden for finans- og udvindingssektoren, og siden januar 2021 er nogle multinationale virksomheder, herunder danske Ørsted, frivilligt begyndt at vedtage den gennem GRI-skattenormen.

tax_haven_map.png
EU svigter stort i kampen mod skattely – ingen reelle skattely på ny sortliste
EU har i dag fjernet det sidste reelle skattely – Barbados – der var på dets sortliste over skattely. Det betyder, at man nu har en skattely-liste i EU uden nogen reelle skattely på. EU’s finansministre har dermed igen vist, at de ikke tager kampen mod skattely tilstrækkeligt seriøst.
Læs mere her