Stop skattefusk med gennemsigtighed

26. sep 2013
Ugebrevet A4 afslører i dag omfanget af danske selskabers ejerskab gennem skattely. ”Når selskaber laver komplicererede selskabskonstruktioner er det ofte for at flytte overskud rundt inden for en koncern for at mindske skatten. Det koster u-landene 900 milliarder kroner årligt i tabte skatteindtægter, mere end den samlede ulandsbistand. Den fest skal stoppes,” udtaler Lars Koch, politisk chef i u-landsorganisationen IBIS, hvor han gennem mange år har arbejdet med skat som en måde at finansiere udvikling på. Selskabernes brug af skattely er udtryk for aggressiv skatteplanlægning, også fra dansk side. Det har OECD lavet en rapport og handlingsplan om: http://www.oecd.org/forum/what-the-beps-are-we-talking-about.htm . Netop indsatsen mod aggressiv skatteplanlægning står lige nu højt på den internationale dagsorden, særligt efter G20 mødet i starten af september. ”Kampen mod skatteunddragelsen starter med mere gennemsigtighed i selskabers ejerskab og regnskaber og i selve skattely-landene,” siger Lars Koch. Selskaber og rige personers formuer bliver gemt i trustfonde, holdingselskaber og skuffeselskaber, hvor den egentlige ejer ikke er registreret. EU er ved at gennemføre et såkaldt ”Hvidvaskningsdirektiv”, hvor man vil kræve, at de egentlige ejere af konti, fonde og selskaber bliver registreret. EU diskuterer lige nu også et CSR-direktiv, hvor man vil kræve at selskaber skal fremlægge regnskaber land for land. Det vil få den aggressive skatteplanlægning frem i lyset. ”Danmark skal gå forrest i EU med en klar holdning om, at det skal være slut med hemmelige ejere bag skuffeselskaber. Der skal stilles krav til store selskaber om gennemsigtige regnskaber land for land, så det kommer frem i lyset, hvordan store selskaber flytter deres overskud til skuffeselskaber i skattely og efterlader regningen til os andre. Vi kan ikke tillade at store selskaber snyder u-landene for langt mere end vi giver i u-landsbistand,” siger Lars Koch. I forhandlingerne i EU om regnskaber land for land er det lige nu uklart, hvad Danmark mener. Regnskabsstandarder hører under Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen, der som ny minister ikke har givet klare retningslinjer til embedsfolkene, der sidder og forhandler: ”Vi afventer derfor spændt om Sass Larsen vil komme med en klar udmelding på området. Det ligger lige til højrebenet og vil være et vigtigt skub for at stoppe skatteunddragelse. Det skylder vi ulandene, os selv og de små og mellemstore virksomheder, der alle taber når de store snyder på vægten”, slutter Lars Koch Yderligere information og kommentarer: Lars Koch, Politisk Chef, IBIS: M: 6060 5831 Se analyse om problemer og løsninger ved skattely: http://ibis.dk/analyses/en-global-indsats-mod-skattely/