Oliefund fælder Kongens Have

18. jun 2012
Af
IBIS

Fredag den 15. juni 2012 kl. 7.30 gik fældningsarbejdere fra entreprenørfirmaet Extrc Group A/S i gang med at fælde samtlige træer i Kongens Have. Dette skete efter et epokegørende oliefund i Københavns undergrund.

IBIS-aktivister forklædt som træfældere ville med aktionen i Kongens Have gøre danskerne opmærksomme på, hvor store konsekvenser olieudvinding kan have – både for klimaet og for vores hverdag. Lignende aktioner fandt samtidig sted i Risskov i Aarhus og i Kildeparken i Aalborg.

Formålet med aktionen er at få danske politikere ved Rio +20 Konferencen for Bæredygtig Udvikling den 20.-22. juli til at bakke op om Yasuní-initiativet i Ecuador.

Yasuní-nationalparken i Ecuador - et område af Amazonas tre gange så stort som Fyn - er lige nu truet af olieudvinding. Men for at bevare området og beskytte de folk der bor der, vil den ecuadorianske regering lade olien blive i jorden. De har tilbudt det internationale samfund en deal. For at bremse klimaforandringerne og bevare dette unikke regnskovsområde har regeringen anmodet det internationale samfund om at betale halvdelen af hvad landet ville få i skatteindtægter hvis olien udvindes.

For at initiativet skal blive til virkelighed er det derfor vigtigt at lande som Danmark giver deres støtte til initiativet.

”Der sker for lidt på klima-området. Forhandlingerne har indtil nu bevæget sig frem i sneglefart, og der er behov for at se sig om efter nye, konkrete og innovative modeller - som Yasuní-initiativet. Initiativet nedbringer afbrændingen af fossile brændstoffer, og bevarer skoven til glæde og gavn for både de, der bor der og alle os andre. Det er en god chance for at gøre noget, og derfor håber jeg at den danske regering vil støtte det” siger Stine Krøijer, Senior Policy Adviser, IBIS.

Kontaktpersoner:

København: Lærke tlf. 23 61 30 99 lmlp@ibis.dk  
Århus: Sarah tlf. 40 43 26 40 saj@ibis.dk  
Aalborg: Nanna tlf. 30 28 84 97 nsl@ibis.dk


Fakta

Yasuní Initiativet kombinerer beskyttelse af tropisk regnskov og biologisk mangfoldighed med beskyttelse af oprindelige folks rettigheder og reduktion af CO2 udslip.

I 2007 lancerede Ecuadors præsident, Rafael Correa, Yasuní Initiativet med det formål at lade 846 mio. tønder tung råolie forblive i undergrunden under nationalparken Yasuní, og dermed forhindre udledning af mindst 400 mio. ton CO2 til atmosfæren, samt bremse udledning af 800 mio. ton CO2 fra afskovning.

Som kompensation for at bidrage til at bremse klimaforandringerne og bevare dette unikke regnskovsområde har Ecuador anmodet det internationale samfund om 3,6 mia. USD – hvilket svarer til halvdelen af, hvad landet vil få i skatteindtægter, hvis olien udvindes.

Indtægterne fra Initiativet skal ifølge planen gå til at finansiere en national, helhedsorienteret strategi for bæredygtig udvikling, projekter indenfor vedvarende energi, genskovning og naturbeskyttelse samt social udvikling. Yasuní Initiativet repræsenterer således en ny model, der forsøger at undgå de enorme skader som olieudvinding forårsager i tropisk regnskov.

Yasuní omfatter et område på 982.000 hektar. Forskere fra hele verden har karakteriseret Yasuní som et af de områder med den største biodiversitet i verden og UNESCO har udnævnt Yasuní som world biosphere reserve på grund af den høje koncentration af plante- og dyrearter. Yasuní er også hjemsted for de ukontaktede tagaeri og taromenane indianere, de sidste to indfødte folk i Ecuador, der har valgt at leve i såkaldt frivillig isolation fra det omkringliggende samfund.

Op til Rio+20 konferencen vil den ecuadorianske Yasuní delegation præsentere initiativet ved en side-event den 20. juni 2012 kl. 13-14.30 i rum P3-E.