Novo Nordisk udnytter forældet globalt skattesystem

10. jun 2013
Af
IBIS

Det er uansvarligt af Novo Nordisk systematisk at udnytte det gennemhullede internationale skattesystem til at minimere skatten ved at flytte overskuddet til Schweiz. Men Novo gør blot hvad Google, Apple, Microsoft, Starbucks og de fleste andre multinationale koncerner gør: Udnytter et skattesystem, der er forældet og brudt sammen,” siger Lars Koch, politisk chef i IBIS.

Han henviser til en rapport fra OECD, som netop peger på at systemet for beskatning af multinationale selskaber reelt er brudt sammen, særligt for globale selskaber, der som Novo bygger på patenter. OECD siger, at det underminerer skattemoralen for almindelige mennesker, at der er unfair konkurrence over for små og nationale selskaber, og at der i stigende grad er forskel på, hvor overskud er produceret og hvor det rapporteres.

”Måden vi prøver at beskatte multinationale selskaber på er reelt brudt sammen. Reglerne er mere end 80 år gamle og forældede.  Det er alt for nemt for store koncerner at flytte deres overskud og unddrage sig skat, også inden for lovens rammer,” siger Lars Koch.

”Det koster måske Danmark 5,5 milliarder kroner i tabt skatteindtægt, at Novo har flyttet sit overskud til Schweiz. Det er uansvarligt. Men det koster hvert år udviklingslandene  omkring 900 milliarder kroner i tabte skatteindtægter, at multinationale selskaber unddrager sig skat. Det er en katastrofe der skal stoppes,” siger Lars Koch.

IBIS har sammen med en række internationale organisationer udarbejdet et brief kaldet No More Shifty Business, hvor vi argumenterer for en ny måde at beskatte multinationale selskaber på. De skal beskattes af deres globale overskud som de globale koncerner de er. I første omgang anbefaler IBIS regnskabsaflæggelse land for land for koncerner, så man kan se deres omsætning, overskud antal ansatte og salg fra hvert søsterselskab i koncernerne. Dernæst mener IBIS, at det globale skattepligtige overskud skal fordeles til beskatning i landene efter objektive kriterier for værdiproduktion med udgangspunkt i antal ansatte, fysiske værdier og salg i hvert land.

”Vi opfordrer den danske regering til at gå foran for udviklingen af større gennemsigtighed i selskabers regnskaber og en ny model for beskatning af multinationale selskaber. Det er godt at Danmark har ressourcer til at fange den værste svindel. Men der er brug for et nyt system, der også kommer fattige lande uden et stærkt skattevæsen til gode. Det kræver en ændring af de globale spilleregler,” slutter Lars Koch.

For yderligere informationer og kommentarer: Lars Koch, politisk chef,  IBIS: lk@ibis.dk; +45 6060 5831