Klimaaftale er en flosset livline til verdens fattigste

12. dec 2015

Klimaaftalen har skabt fælles fodslag blandt verdens lande. Men aftalen lader stadig de fattigste og mest sårbare mennesker stå alt for alene i kampen mod stigende havniveauer, oversvømmelser og tørke.

Det skriver Oxfam International, som IBIS er observatør i, i kølvandet på den klimaaftale, der forventes vedtaget lørdag aften. Aftalen vil være en milepæl, hvis den bliver vedtaget i dag. Men den vil ikke evne til sikre tilstrækkelig klimafinansiering til fattige samfund, så de kan tilpasse sig de mere og mere uforudsigelige og ekstreme vejrforhold.

”Aftalen tilbyder en flosset livlinje til verdens fattigste og mest sårbare mennesker. Der er kun blevet givet et svagt løfte om et nyt mål for fremtidig klimafinansiering, men aftalen tvinger ikke landene til at begrænse udslip af drivhusgasser hurtigt nok til at forebygge klimaforandringskatastrofer. Det vil kun øge klimatilpasningsudgifter i fremtiden,” siger Helen Szoke, der er direktør i Oxfam.

Læs pressemeddelelsen på Oxfams hjemmeside (engelsk)

”Verdens regeringer er endelig fundet sammen i den globale kamp mod klimaforandringer, og nu må de holde trit. Sammen med de millioner af mennesker, som gik klimamarch i verdens byer, vil vi holde dem ansvarlige, så vi kan afværge den globale opvarmning og sikre, at de mest sårbare samfund får den støtte, som de har brug for.”

Oprindelige folks rettigheder står for svagt i klimaaftalen

Selvom klimaaftalen er et vigtigt første skridt, er der dog ingen tvivl om, at den snarest må følges op af nye aftaler, hvis menneskeheden skal nå at begrænse den globale opvarmning. Men der er altså  en række områder, hvor klimaaftalen ikke er ambitiøs nok. I 92-gruppen, det danske klimanetværk som IBIS er med i, er man navnlig bekymret for, at naturhensyn og oprindelige folks rettigheder i regi af klimaaftalen ikke fremgår tydeligt af aftalen.

“Det er stærkt problematisk, at fjerne oprindelige folks rettigheder fra hovedteksten til klimaaftalen, et dokument, der potentielt kan betyde rigtigt meget for oprindelige folks livsvilkår og muligheder i fremtiden,” siger Kathrin Wessendorf, programkoordinator i IWGIA og en af talspersonerne for 92-gruppen.

Pressemeddelelse fra 92-gruppen om den nye globale klimaaftale

Hun bakkes op af seniorrådgiver og klimaekspert hos IBIS, Misha Wolsgaard-Iversen.

"Oprindelige folks rettigheder burde være sikret i klimaaftalen. Nu vil vi arbejde benhårdt på at få dem ind i i alle efterfølgende aftaler. Oprindelige folk er blandt de befolkningsgrupper, der rammes hårdest af klimaforandringer, og er samtidig vigtige partnere i arbejdet for bæredygtig udvikling i blandt andet Latinamerika."