Katastrofalt at skære milliarder af ulandsbistanden

29. sep 2015

Fredag sad Danmark for bordenden i FN og fik med bifald vedtaget 17 nye ambitiøse verdensmål. I dag går Danmark igen forrest, men i den helt forkerte retning, med nedskæringer på hele 2,4 milliarder kroner af den samlede danske udviklingsbistand.

”Det hænger jo ikke sammen. Verden står i brand, og timingen er historisk dårlig,” siger IBIS’ generalsekretær Vagn Berthelsen og tilføjer:

”Der skal hjælp til nu, årsagerne til fattigdom og ulighed skal bekæmpes. Med regeringens massive nedskæringsplaner sender Danmark et ualmindelig dårligt signal til resten af verden.”

I Latinamerika, hvor folk kæmper med konsekvente overtrædelser af menneskerettigheder, vil regeringen ikke længere give udviklingsbistand:

”I Latinamerika har Danmark effektivt været med til at bekæmpe fattigdom, skabe ligestilling, mindske diskrimination, opbygge en retsstat, bekæmpe korruption og arbejde for en udvikling af samfundene, som også inkluderer de fattige og marginaliserede. Så det er trist, at regeringen nu ser stort på det gode arbejde på et kontinent, hvor der er nok at gøre og meget at vinde,” siger Vagn Berthelsen.

Venstre har i stedet slået på, at den fremtidige bistand skal fokusere på Afrika. Men også her vælger regeringen nu at skære hårdt. Mozambique er blandt verdens ti fattigste lande med en enorm ulighed i befolkningen. Det anslås, at halvdelen af befolkningen stadig lever i absolut fattigdom. Nu skal det være slut med udviklingsbistand til det fattige land.

”Mozambique står lige nu ved en økonomisk og politisk skillevej, og den nødvendige og spirende adskillelse af parti og stat har brug for støtte fra civilsamfund og statslige donorer som Danmark,” siger Vagn Berthelsen.

Siden afslutningen på en lang borgerkrig for 22 år siden, hvor Mozambique startede på bunden som det fattigste land i verden, har Danmark bidraget konstruktivt og i betydeligt omfang til landets udvikling. I dag betyder fund af gas, olie og kul, at fattigdomsbekæmpelse og betydelig økonomisk vækst kan blive en realitet. Men også at faren for korruption og ulighed er en udfordring:

”Netop derfor skal Danmark fortsat være til stede og arbejde for at gøre institutionerne stærke. Både når det handler om at skabe et godt uddannelsessystem, skattevæsen og gennemsigtighed i forvaltningen, så landets mange ressourcer også kommer landets mange fattige til gode. Hvis Danmark trækker sig ud nu, kan mange års arbejde være spildt,” slutter Vagn Berthelsen fra IBIS, som håber at regeringen vil besinde sig og leve op til de fine skåltaler om en mere bæredygtig verden.

Kontakt:
Vagn Berthelsen, generalsekretær, vb@ibis.dk, 2440 8640