IBIS og Lærerstandens Brandforsikring gør elever i Mozambique dygtige og glade

15. jan 2015

IBIS indgår nu et toårigt samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring (LB) om bedre skolegang til 690 elever på en skole i Mozambique. LB har bevilliget 650.000 kr. til efteruddannelse af lærere. 

Med et fagligt løft, bedre undervisningsmaterialer og flere pædagogiske værktøjer, kan de mange elever på Nante Skole i Mozambique derfor se frem til at blive undervist af lærere, der forstår at inddrage eleverne, skabe tryghed og tillid i hverdagen og hæve undervisningsniveauet.

I dag er udenadslære og hård disciplin hverdag på mange skoler i Mozambique, som er blandt de ti fattigste lande i verden. Undervisningen foregår ofte under et træ eller i nedslidte klasseværelser med alt for mange elever og for få undervisningsmaterialer. Kun halvdelen af lærerne har en læreruddannelse og over halvdelen af alle børn afslutter ikke 7. klasse. Specielt pigerne har problemer med at gennemføre.

Derfor har IBIS, sammen med lokale partnere, skabt konceptet Den Glade Skole. Lærerne på De Glade Skoler modtager løbende efteruddannelse og træning, så de kan forbedre både deres faglige viden og pædagogiske værktøjer. Lige så vigtigt er det, at skolen har gode ledere, så de får kurser i fx organisation, planlægning og ledelse - også i projektet. Endelig er samarbejdet med forældrene helt centralt. På Den Glade Skole er der skolebestyrelser og ofte både sports- og pigeklubber. Med samarbejdet mellem Lærerstandens Brandforsikring og IBIS kommer skolen i Nante med i den glade række af skoler.  

”Som medlemsejet forsikringsselskab arbejder Lærerstandens Brandforsikring med, at overskud skal arbejde til fordel for medlemmerne, og det gør sig også gældende, når selskabet vælger at støtte velgørende projekter,” siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring og fortsætter: ”Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for et samfunds udvikling – det gælder i Danmark såvel som i resten af verden. Derfor har vi valgt at støtte dette projekt, som IBIS har udviklet med succes og hvor vi håber at kunne skabe en positiv forskel for børn og lærere i Mozambique.” Støtten kommer via LB Foreningen, der ejer Lærerstandens Brandforsikring og som løbende støtter velgørende projekter, der har en relation til skole og uddannelse.

”Vi glæder os utrolig meget over, at Lærerstandens Brandforsikring har valgt at indgå et samarbejde med IBIS, om noget så vigtigt som uddannelse. Vi ser frem til i fællesskab at gøre en indsats og skabe nogle af de forbedringer, der er så hårdt brug for, ikke mindst på skolerne i Mozambiques landområder,” siger Vagn Berthelsen, generalsekretær i IBIS.

Kontakt: Lærerstandens Brandforsikring:
Christophe Kirkegaard, M: 40 73 13 09
IBIS: Ole Møs, M: 35 20 05 20

De Glade Skoler i Mozambique

  • Gennem samarbejdspartnere, støtter IBIS 28 Glade Skoler i Mozambique med læreruddannelse, organisering af skole-hjem-arbejdet, ledertræning, udvikling af lokalt producerede undervisningsmaterialer og uddeling af kladdehæfter til forældreløse og andre udsatte børn, der ikke selv har mulighed for at købe dem.
  • På alle Glade Skoler er der oprettet skolebestyrelser, som går i dialog med lokalsamfundet. Skolebestyrelserne arbejder blandt andet på at få alle piger i skole og opretter sports- og pigeklubber.
  • De fysiske forhold på De Glade Skoler bliver løbende forbedret. Målet er at have rimelige klassestørrelser, borde og stole til alle og en god og sikker skolegård med plads til leg.