IBIS bliver observatør i Oxfam

06. sep 2014

IBIS’ generalforsamling besluttede i dag at søge optagelse i verdens største udviklings- og nødhjælpsorganisation Oxfam International. I første omgang som observatør. Det betyder, at Oxfam og IBIS i et år har mulighed for at teste hinanden og vurdere om samarbejdet fungerer i praksis.

IBIS forkvinde, Mette Müller, er glad for medlemmernes vilje til at afprøve samarbejdet:

”Oxfam er den absolut stærkeste globale stemme for de fattigste mennesker i verden.  Det er for eksempel Oxfam, der bliver inviteret med omkring bordet, når verdens mest magtfulde finansministre mødes. Hvis vi for alvor skal påvirke den internationale politik, der afgør hverdagen for verdens fattigste mennesker, er Oxfam det helt rigtige sted for IBIS at søge indflydelse,” siger hun.

”IBIS deler både vision og værdier med Oxfam, så vi er et rigtig godt match. Det går godt for IBIS i disse år, og vi er ikke på nogen måder presset ud i en fusion, men i en globaliseret verden er det en virkelig god idé at samle de gode kræfter, der kan give fattige mennesker adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer,” siger Mette Müller.

Efter et år med IBIS som observatør vil såvel Oxfam, som en ny generalforsamling i IBIS, tage stilling til, om observatørperioden skal føre til et egentligt medlemskab af den magtfulde og videnstunge organisation.

”Selvfølgelig har der internt i IBIS været både usikkerhed og diskussion af, hvad et medlemskab af Oxfam-familien vil betyde for IBIS’ identitet, økonomi og særligt for vores arbejde på uddannelsesområdet. Derfor er det en fordel, og også et stort privilegium, at vi nu får mulighed for at prøve samarbejdet af i praksis, før IBIS’ egne medlemmer til næste år træffer den endelige afgørelse,” siger IBIS’ generalsekretær Vagn Berthelsen, som skal stå i spidsen for de organisatoriske forandringer, observatør-perioden kræver. 

Fakta

  • IBIS arbejder i dag i ni lande i Afrika og Latinmerika.
  • Oxfam er til stede i over 90 lande verden over.
  • IBIS opstod i 1966, dengang under navnet WUS, som en del af den internationale solidaritetsbevægelse World University Service. 25 år senere brød den danske gren med WUS og skiftede navn til IBIS, som arbejder med udvikling, nødhjælp og kampagner.
  • Oxfam startede som en nødhjælpskomite i Oxford under 2. verdenskrig. I dag har Oxfam International 17 medlemmer, som arbejder med nødhjælp, udvikling og kampagner.