EU sætter ulven til at vogte får

02. jul 2014

Kommissionen hyrer modstander af gennemsigtighed i selskabers regnskaber til at undersøge muligheden for gennemsigtighed i selskabers regnskaber. IBIS og mere end 30 organisationer fra hele Europa protesterer.

PricewaterhouseCoopers har længe kæmpet mod nogen former for offentliggørelse af data fra selskabers land-for-landrapportering. Nu er firmaet blevet hyret af den europæiske kommission til at undersøge mulighederne for at gøre land-for-landrapportering fra banker i EU offentlige.

Derfor har mere end 30 civilsamfundsorganisationer fra hele Europa sendt et brev til den europæiske kommission, hvor de opfordrer dem til at opsige kontrakten med PricewaterhouseCoopers (læs brevet som PDF).

Lars Koch, Politik- og kampagnechef hos IBIS, siger:

“PricewaterhouseCoopers har fremstået som en markant modstander af offentlig land-for-land-rapportering, men samtidig foregiver virksomheden at være en neutral og uvildig rådgiver/undersøger.
De er tydeligvis i en umulig interessekonflikt og vil ikke være i stand til at levere en pålidelig analyse og rådgivning. Vi opfordrer derfor den europæiske kommision til at afslutte kontrakten med PricewaterhouseCoopers og enten finde en neutral institution til at forestå undersøgelsen eller simpelthen gøre arbejdet selv."

Offentlig land-for-land-rapportering er et nøgleinstrument for at afsløre og undgå selskabers skattefusk. Alligevel har PricewaterhouseCoopers, som der står i brevet fra organisationerne, for nylig deltaget i en offentlig OECD-høring om land-for-land-rapportering og agiteret for en høj grad af fortrolighed såvel som ‘hårde sanktioner for lande, der overtræder fortrolighedsklausuler.” (1)

Der er også blevet sat spørgsmålstegn ved PricewatersCoopers rolle i selskabers skattefusk. Det seneste eksempel er Barclays Bank i Storbritannien, som direktøren for Tax Research Richard Murphy har undersøgt og konkluderet:

“Jeg anslår, at Storbritanniens tab snildt kan overstige 150 millioner pund. Vi kan spørge os selv, hvordan Barclays’ revisorer (PricewaterhouseCoopers) kunne skrive under på, at regnskaberne var sande, når det er det sidste, de ser ud til at være.” (2)

(1) For mere information, se PwC’s hjemmeside: http://www.pwc.com/gx/en/tax/tax-policy-administration/beps/transfer-pricing-documentation.jhtml
(2) For mere information, se Richard Murphys blog: http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2014/06/30/barclays-the-bank-that-just-loves-luxembourg-and-jersey/

Kontakt: Lars Koch, politik- og kampagnechef, IBIS: lk@ibis.dk; M: 6060 5831