EU misser mulighed for at sætte en stopper for skattely

12. apr 2016
Af
Lars Koch, international chef

”Lige nu, hvor hele verden er optaget af at stoppe skattely, misser EU en afgørende mulighed for at genoprette befolkningernes tillid til skattesystemet ved skabe fuld gennemsigtighed og stoppe multinationale selskabers brug af skattely,” siger Lars Koch, international chef i udviklingsorganisationen IBIS.

”Direktivet giver ikke udviklingslandene mange redskaber til at bremse skatteundvigelse, fordi de ikke får fuld indsigt i de selskaber, der operer i deres lande - ofte uden at betale meget i skat. Multinationale selskabers skattefiflerier koster hundreder af milliarder af dollars verden over, og udviklingslandene er særligt hårdt ramt.”

”Vi må væk fra et system, hvor store selskaber og rige mennesker spiller efter nogle særlige regler, mens mindre selskaber og almindelige mennesker betaler vores skat. Det betyder jo, at uligheden inden for landene eksploderer.”

Unødigt kompliceret system

EU Kommissionen præsenterer i dag et forslag om, at multinationale selskaber skal aflægge regnskaber land for land. Hvis det blev gjort rigtigt, kunne det skabe gennemsigtighed i, hvordan multinationale selskaber flytter overskud i skattely for at slippe for skat.

”Men kommissionen har valgt et unødigt kompliceret system, hvor alle lande uden for EU aggregeres - undtagen skattely på en ikke nærmere bestemt liste. Hvorfor laver EU ikke blot rigtig land for land-rapportering for alle lande i verden? Det ville være nemmere og mere effektivt,” mener Lars Koch.

Kommissionens forslag fejler desværre på afgørende punkter:

  • Forslaget lægger ikke op til et reelt land for land-regnskab. Kommissionen vælger en model, hvor selskaberne skal aflægge regnskab for de 28 EU-lande, og derudover for en række skattelylande på en ikke-defineret liste. I stedet kunne de have krævet fuldt land for land-regnskab for alle lande – på samme måde som EU har indført for bankerne med Kapitalkravsdirektivet IV.
  • Det er uklart, hvordan EU vil udvikle listen over skattely, der skal aflægges land for land-regnskab for. Forslaget vil bruge internationale kriterier for gennemsigtighed og skattekonkurrence. Det vil formodentlig være vanskeligt at sætte større lande, der også fungerer som skattely, på listen, som for eksempel USA, Schweiz, Hong Kong og Singapore.
  • Forslaget gælder kun for meget store multinationale selskaber med en omsætning over 750 millioner euro. Det udelukker 85-90 procent af alle selskaber i EU.
  • EU tilgodeser ikke udviklingslandenes interesser, da de ikke får regnskaber for deres lande - og dermed ikke indsigt i regnskaberne for de selskaber, der operer i deres lande.

 

”EU har allerede indført land for land-regnskaber for bankerne. Det virker, og bankerne er tilfredse. Så det er tåbeligt ikke at bruge samme model for andre sektorer,” siger Lars Koch.

Udviklingslande mangler

”EU Kommissionens forslag afkobler fuldstændig udviklingslandene fra at få indsigt i, hvordan multinationale selskaber fifler med skatten i deres lande. Hvis regnskaberne bliver offentlige, kan også udviklingslandene få viden om, hvordan deres skattebase bliver udhulet, når selskaber flytter overskuddet i skattely. Selskabers skatteundvigelse koster udviklingslandene mindst 100 milliarder dollars om året i tabte skatteindtægter - penge, der kunne få alle børn i skole og sikre udvikling og fremgang i verdens fattigste lande.”

”Hvis det er lovligt, når de store selskaber flytter deres overskud i skattely, så lad os få det frem i lyset gennem offentlige regnskaber land for land. Vi har brug for at genoprette befolkningens tillid til, at også de største selskaber bidrager med deres fair del af skattebetalingen.”

”Det er ikke rimeligt, at de store selskaber gennem brug af skattely kan reducere deres skat, mens små og mellemstore selskaber betaler deres del. Vi skal have fair og lige konkurrencevilkår for alle selskaber.”

OECD har påvist, at multinationale selskaber betaler en mindre andel af deres omsætning i skat end mindre og nationale selskaber.

For yderligere information og kommentarer

Lars Koch, international chef, IBIS: 6060 58 31 - eller Rikke Hovn Poulsen, pressemedarbejder, IBIS: 22 27 63 76

Baggrundsinformation

Omfanget af tabt skat fra selskabers skattefiflerier: Selskabers flytning af overskud i skattely koster mindst 240 milliarder dollars i tabe skatteindtægter årligt i følge OECD.

Ifølge IMF er udviklingslandene relativt hårdest ramt i forhold til størrelsen af deres økonomier af selskabers flytning af overskud - læs mere her.

UNCTAD vurderer, at multinationale selskabers skattefiflerier koster udviklingslandene mindst $100 milliarder dollars om året - læs mere her.

Spørgsmål og svar om offentlig land for land rapportering: Oxfam og IBIS har (på engelsk) sammen med en række andre organisationer udviklet en Q&A om offentlig land for land rapportering, der også svarer på en kritikken af denne model fra erhvervsorganisationernes side - læs den her.