EU misser chance for opgør med skattetænkning

19. mar 2015

Den nye EU-Kommission har gjort bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse til en topprioritet og præsenterede 18. marts første del af en to-trins pakke, der skal skabe mere gennemsigtighed på skatteområdet. Kommissærerne er blevet enige om, at det er vigtigt at sikre, at virksomheder beskattes dér, hvor de økonomiske aktiviteter, som skaber fortjeneste, finder sted.

At Kommissionen på den måde vil sikre automatisk udveksling af de kreative skatteaftaler mellem landene, er et klart fremskridt. Men offentligheden skal også have adgang til aftalerne, så forbrugerne kan forholde sig til, om selskaberne har en ansvarlig skattepraksis og så små- og mellemstore selskaber kan se, om de er udsat for unfair konkurrence.

Derfor siger Lars Koch, politik-og kampagnechef  i udviklingsorganisationen IBIS:

”Kommissionen misser en chance for at etablere regnskabsaflæggelse land-for-land som ny regnskabspraksis. Dermed holder de befolkningen i mørke, når offentligheden ikke får indsigt i, hvor selskaber i virkeligheden laver deres overskud og betaler deres skatter.”

Udviklingslandene taber hvert år omkring 700 milliarder kroner gennem selskabers skatteunddragelse – penge de kunne have brugt til uddannelse og udvikling.

"Altså må EU tilbage til tegnebrættet og frem mod juni etablere en handlingsplan mod større gennemsigtighed, der giver både udviklingslandene og EU mulighed for at opkræve skatter, der hvor den økonomiske aktivitet foregår,” slutter Lars Koch.

Yderligere information og kommentarer

Lars Koch, politik- og kampagnechef, IBIS: M: 60 60 58 21

Baggrund

Se Oxfam og IBIS baggrundsnotat ”Puling the Plug: How to stop corporate tax dodging in Europe and beyond”, som præsenterer konkrete forslag til en europæisk indsats mod selskabers skatteundvigelse.

"Regnskabsaflæggelse land for land”, er en standard for gennemsigtighed for store selskaber, der gør det tydeligt, hvor deres egentlige økonomiske aktivitet finder sted (hvor de har deres ansatte, deres værdier og laver deres overskud) og hvor de betaler deres skatter. Denne gennemsigtighed er afgørende for at vurdere, om multinationale selskaber flytter deres overskud og undviger skatter. Denne standard blev med Kapitalkravsdirektivet i 2013 gennemført for den finansielle sektor.

I 2014 afslørede Luxleaks, at revisionsselskaber og multinationale selskaber i en uhellig alliance med Luxembourg i hemmelighed lavede aftaler om, at selskaberne får stærkt reduceret skat. EU-Kommissionen vil med forslaget kræve udveksling af denne type skatteaftaler med selskaber. Samtidig har Kommissionen lanceret undersøgelsessager mod Luxembourg (Fiat og Amazon), Holland (Starbucks) og Irland (Apple) for brud på reglerne om statsstøtte. Landenes fordelagtige skattebehandling af firmaerne går muligvis imod EU's konkurrenceregler.