EU giver med den ene hånd og tager med den anden

16. dec 2013

IBIS og 16 europæiske NGO’er opfordrer Europas ledere til at gøre noget mod aggressiv skattespekulation. En ny rapport fra IBIS og Eurodad viser, at trods den skarpe retorik fra EU mod skattesnyd, så fejler de europæiske lande, når det handler om konkret at skabe gennemsigtighed om selskabernes ejerforhold og regnskaber.

Når Helle Thorning og de europæiske ledere mødes i Bruxelles den 19-20. december, skal de bruge tiden til at blive enige om, hvordan de kan stoppe de multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning. Sådan lyder opfordringen fra det europæiske netværk Eurodad og IBIS.

En ny rapport fra Eurodad viser nemlig, at det halter alvorligt med seriøse indgreb netop på det område. Herhjemme opfordrer IBIS regeringen med Helle Thorning i spidsen, den nye skatteminister Jonas Dahl og Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen til i EU at arbejde for åbne og offentlige registre over de egentlige ejere af selskaber og fonde og gennemsigtige regnskaber for selskaber:

”Stråmænd i skuffeselskaber dækker ofte over de rigtige ejere, og selskaberne flytter overskuddet i skattely. EU har slet ikke levet op til de løfter om at slå ned på skattefusk, som de lovede i maj. Danmark sidder på hænderne, når der i EU arbejdsgrupper diskuteres direktiver, der har konkrete indsatser for at stoppe skatteunddragelse,” siger politik- og kampagnechef hos IBIS, Lars Koch.

Det Europæiske Råd, der mødes 19. og 20. december, lovede i maj at forhindre aggressiv skattetænkning og unddragelse af skat, der hvert år koster Europa omkring 1000 milliarder euro og udviklingslande mellem 660 og 870 milliarder euro.

Den aktuelle rapport fra Eurodad med titlen: “Vi giver med den ene hånd og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret kapitalflugt fra udviklingslande 2013” afslører, hvordan det står til med hvidvaskning, skatteunddragelse og skattesnyd og hvad regeringerne i 13 europæiske lande gør – eller ofte ikke gør - ved det.

Mindre snak – mere handling

Den danske regering har en stærk retorik mod skatteunddragelse og skattely. Der er politisk motivation til at sikre større finansiel gennemsigtighed i Danmark, samt vilje til at slå ned på skatteunddragere og de rådgivere, der hjælper til her. I det store og hele er der dog stadig langt flere ord end handling.

På europæisk niveau viser rapporten fra Eurodad (The European Network on Debt and Development) nu også, at der stadig er meget at gøre. Som Lars Koch fra IBIS siger:

“For udviklingslandene er skattesnyd særligt ødelæggende. Der er flere penge, der ryger ud af statskasserne, end der kommer ind i udviklingsbistand. Mens de europæiske borgere donerer penge for at bekæmpe fattigdom i udviklingslandene, tjener multinationale selskaber med hovedkvarter i Europa masser af skattefri penge i de samme lande. Derfor skal EU holde op med at give med den ene hånd og tage med den anden.”

Rapporten konkluderer at:

  • Ingen af de regeringer, der har været en del af undersøgelsen, kræver fuld gennemsigtighed for selskabers regnskabsaflæggelse, da ingen af dem har implementeret fuld land-for-landrapportering.
  • De fleste regeringer er tilbageholdende overfor at lade offentligheden finde ud, hvem der reelt ejer selskaber og fonde.
  • Data viser, at regeringernes udveksling af skatterelaterede oplysninger sjældent er offentligt tilgængelige, og lande i det globale Syd stort set ikke deltager i denne form for udveksling, som kunne hjælpe dem med at identificere skatteunddragere.
  • Ingen europæiske regeringer støtter, at udviklingslande bliver fuldt inddraget i at udvikle politik på skat og gennemsigtighed.
  • I kapitlet om at Danmark har taget mange positive skridt for mere gennemsigtighed, men at fx det nye erhvervsregister, der er på vej, ikke umiddelbart vil indeholde informationer om de egentlige ejere af selskaber.