De fattigste skal ikke betale for krisen!

09. sep 2013

Ulandspolitisk udtalelse. IBIS Generalforsamling. Lørdag den 7. september, 2013

Danmark skal ikke lade de fattigste mennesker i verden betale prisen for finanskrisen. Dansk bistand skal udvikles og øges til fortsat at være et vigtigt bidrag til bekæmpelse af fattigdom og ulighed.

Dansk bistand skaber resultater, som vi alle kan være stolte af. 700 millioner mennesker er løftet ud af fattigdom og 90 procent af alle børn er i skole. Dansk bistand fra Danida og igennem danske NGOer som IBIS kan tage en del af æren for at have skabt et mere værdigt liv uden fattigdom. Hvor almindelige mennesker har fået mulighed for, som uddannede og oplyste borgere, at tage ansvaret for eget liv og løfte deres stemmer mod uretfærdighed.

I forslaget til finansloven for 2014 vil regeringen fastholde udviklingsbistanden på 0,83 % af BNP. Reelt går kun de 0,65 % af pengene til verdens fattigste, resten går til flygtninge i Danmark, dansk eksportstøtte og andre elementer, som ikke er i den fattigdomsorienterede ramme. Det er for tyndt og uambitiøst. Regeringen må udstikke en kurs og fremlægge en konkret plan for igen at komme op på 1 % bistand.

Venstre har i deres finanslovsudspil foreslået at skære dansk bistand med 2,5 milliarder kroner ned til 0,7 % i udviklingsbistand og fokusere udelukkende på Afrika. Der var engang, hvor Venstre også stod ved Danmarks globale ansvar for verdens fattigste. Venstres nuværende udspil er imidlertid udtryk for en manglende vision for en globaliseret verden og kan få fatale konsekvenser for verdens fattigste.

IBIS vil fastholde dansk bistand som et centralt værktøj i dansk udenrigspolitik og i den globale kamp mod fattigdom og ulighed. Dansk tilstedeværelse i Latinamerika er et vigtigt brohoved for dialog og samarbejde med et kontinent i forandring og fremdrift. Der er stærkt brug for støtte til demokrati og uddannelse for at bekæmpe den stigende ulighed, som i sig selv bremser udvikling og retfærdighed.

Dansk bistand skal støtte de fattigste og marginaliserede i kampen for deres rettigheder. Danmark skal ikke grave sig ned i selvtilfreds snævertsynethed.

For yderligere oplysninger og kommentarer:
Mette Müller, Formand for IBIS: Mobil: 2714 0920
Vagn Berthelsen, generalsekretær IBIS. Mobil: 2440 8640