Dansk købmandslogik – IBIS' kommentar til Taksøe-rapporten

02. Maj 2016

Ambassadør Peter Taksøe-Jensen afleverede i dag sin udredning om Danmarks fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik til regeringen. IBIS har set frem til udredningen med spænding og vi ser frem til diskussionen omkring den.

Først og fremmest bifalder vi den stærke italesættelse af de globale verdensmål som overliggeren for dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Vi glæder sig også over, at Taksøe anerkender at dansk udviklingsbistand er i verdensklasse.

Dansk udviklingspolitik må være interessevaretagelse i bred forstand

I en kommentar til udredningen siger generalsekretær Vagn Berthelsen dog, at det springende punkt i Taksøes forslag handler om dansk interessevaretagelse. Det er ikke nyt, at dansk udenrigspolitik handler om dansk interessevaretagelse, men udviklingspolitikkens udgangspunkt må og skal være interessevaretagelse i bred forstand.

"Når jeg læser den spritnye engelske udviklingspolitik handler de strategiske mål om at styrke den globale fred og sikkerhed, om at håndtere krise situationer, fremme global velfærd og at eliminere ekstrem fattigdom. Taksøe ser de globale udviklingsmål som et eksportkatalog for danske virksomheder," siger Vagn Berthelsen.

Udviklingsbistand afgørende for løft

"Danske virksomheder, civilsamfundsorganisationer og institutioner har masser at byde på og skal involveres stærkt i udviklingspolitikken. Men især i de fattige og skrøbelige lande er udviklingsbistanden afgørende for, at landene kan løfte sig, og det er dér hovedvægten skal ligge," fortsætter Vagn Berthelsen.

"Udviklingsbistand kan være katalysator for vækst, fordi uddannelse, sundhed og fungerende offentlige institutioner er afgørende for en positiv samfundsudvikling," slutter Vagn Berthelsen.

Kontakt

Generalsekretær Vagn Berthelsen, 2440 8640